‘VGZ laat kinderen in de steek’

Kinder- en jeugdtherapeuten, die geregistreerd staan  in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), vrezen dat nóg eens duizenden kwetsbare kinderen tussen wal en schip belanden. Deze kinderen komen bovenop de groep waarover de Commissie Geluk, de Kinderombudsman en de Tweede Kamer afgelopen week hun zorg al hebben uitgesproken.

Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ heeft besloten per 1 januari 2015 álle vormen van psychosociale behandeling aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar uit te sluiten van de aanvullende verzekering. Het argument dat VGZ hiervoor aanvoert is dat deze zorg per 1 januari 2015 overgeheveld wordt naar de gemeenten.

Coöperatie VGZ maakt volgens de kinder- en jeugdtherapeuten een cruciale denkfout, want juist deze zorg wordt niet overgeheveld naar gemeenten. Gelden, ter beschikking gesteld aan de gemeenten komen namelijk uit de basisverzekering.

Bovendien wordt keuzevrijheid van verzekerden aan banden gelegd. Laagdrempelige, kortdurende, effectieve en kostenbesparende zorg zónder wachtlijsten is hierdoor alleen nog toegankelijk voor een kleine groep die het zich financieel kan veroorloven. Daarnaast wordt er rechtsongelijkheid gecreëerd omdat dezelfde zorg voor volwassenen wèl in de aanvullende verzekering vergoed blijft.

De kinder- en jeugdtherapeuten roepen Coöperatie VGZ op om deze beslissing zo spoedig mogelijk ongedaan te maken en zodoende deze kwetsbare groep verzekerd te laten zijn van de voor hen broodnodige zorg. Immers, hulp op jonge leeftijd voorkomt langdurige en kostbare zorg op latere leeftijd.

Tags: