'Een spin in een groot web '

Het is donderdagochtend 11 april als ik aanbel bij Josephine Beck-Kok, directeur van de Stichting RBNG. De reden van mijn bezoek is duidelijkheid te krijgen over de invulling van het coördinatorschap medisch sociale sector van de RBNG. Zoals geen enkele therapeut ontgaan kan zijn, is er veel onrust in het complementaire veld. Josephine schetst dan ook een beeld, waarin de RBNG als een spin in een groot web zit, terwijl dit web door stevige winden geschud wordt. Zie hierin maar eens houvast te vinden.

Termen, namen en afkortingen komen langs. Sommige nieuw, andere bekend. Knelpunten worden besproken. Een van de knelpunten is de veel gehoorde klacht dat de bij de RBNG ingeschreven therapeuten zich onvoldoende geïnformeerd voelen. Een ander knelpunt is de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld. Josephine geeft aan dat de zorgverzekeraars weinig houvast bieden en nogal eens van koers gewisseld zijn de afgelopen drie jaren.

De laatste ontwikkelingen wijzen erop dat er in de maand mei eenduidigheid komt over de door de zorgverzekeraars gestelde eisen aan Medische Basiskennis. Dat is dan de eerste dominosteen, die de ontwikkeling van een EVC-traject en de ontwikkeling van curricula van opleidingen in werking zet. Het EVC-traject is voor de therapeuten die al vóór 1 januari 2011 in het register ingeschreven staan. Aspirant-therapeuten kunnen binnenkort de juiste opleiding kiezen.

We komen overeen dat genoemde knelpunten tot mijn taak als coördinator zullen gaan behoren. Terwijl we in gesprek zijn, komt het ene telefoontje na het andere. Veel hebben betrekking op de organisatie van de Dag van de Complementaire Zorg op 19 april in Barneveld. Deze dag is dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Het is een van de manieren waarop de RBNG de complementaire zorg in Nederland op de kaart zet. Het is een dag voor genodigden met bekende sprekers, zoals Gerdi Verbeet en Laurentien van Oranje.

In de week na ons gesprek word ik overladen met mails. Voordat ik helemaal in de materie zit, heb ik nog veel oriënterend- en leeswerk voor de boeg. Zo verdiep ik me in de intentieverklaring voor samenwerking tussen RBNG en KAB, die 19 april getekend is. In het bij de mail gevoegde document `Visie en Plan van aanpak Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis´ staat de volgende zin: “KAB en RBNG staan voor kwaliteitsverhoging, transparantie en inzichtelijkheid”.

Vrijdag 19 april zijn we te gast op Kasteel De Schaffelaar in Barneveld. Gerdi Verbeet verwijst in haar lezing naar haar onlangs gepubliceerde boek ‘Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’. Zij zegt: “Mensen willen weten wat er gebeurt”. Laurentien van Oranje citeert een van de kinderen uit haar workshops: “ Het is beter te spreken in woorden, waarin de oplossingen zitten….. dit zijn altijd Werkwoorden”.

Kort en goed, zoveel signalen kan een mens niet over het hoofd zien. Naast de nieuwsbrieven die u persoonlijk ontvangt, verschijnt er regelmatig een blog op de site van de RBNG. Hierin wordt u in heldere bewoordingen zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken bij de RBNG.

Met warme groeten,

Marlene Hanssen, coördinator medisch sociale sector RBNG 
@: m.hanssen@rbng.nl

Meer informatie over de Dag van de complementaire Zorg en de goede doelen die hieraan verbonden zijn, vindt u op www.dagvandezorg2013.nl

Tags: rbng, complementaire, april, therapeuten, zorg, goed, basiskennis, knelpunten, josephine, sociale