'Klachtenopvang loopt vaak niet zoals het hoort'

Slechts bij één op de drie zorginstellingen is tijdens kantooruren met één keer bellen iemand telefonisch bereikbaar voor klachten. In ziekenhuizen is dit wel beter geregeld dan in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, en bij zelfstandige behandelcentra en privéklinieken.

Terwijl in 80% van de ziekenhuizen speciale klachtenfunctionarissen of vertrouwenspersonen werken die ervoor zijn opgeleid, heeft slechts 20% van de zelfstandige behandelcentra en privéklinieken een klachtenfunctionaris. Vaak is daar een directielid of afdelingshoofd de eerste contactpersoon voor klachtbehandeling. Wat een extra drempel kan opwerpen voor mensen die een klacht willen indienen, aldus NIVEL.

Meer over de conclusies van NIVEL zijn te vinden op: http://www.nivel.nl/nieuws/klachtenopvang-zorg-nog-niet-op-orde


Tags: nivel, privéklinieken, behandelcentra, ziekenhuizen, zelfstandige