Bestuursvoorzitter AMC laakt optreden VtdK

Bestuursvoorzitter Marcel Levi van het AMC heeft zich in zijn maandelijks column in Medisch Contact zeer kritisch uitgelaten over de manier waarop de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)  strijdt voert. Hij zegt zelf geen problemen te hebben met het aanpakken van uitwassen, maar de manier waarop de VtdK dat doet, noemt hij een soort ‘Spaanse inquisitie’.

Marcel Levi studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich tot internist. In 2000 werd hij er hoogleraar interne geneeskunde en vervolgens hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC. Sinds september 2010 is Marcel Levi voorzitter van de raad van bestuur van het AMC en decaan van de faculteit geneeskunde.

In zijn column wijst Levi er op dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij te veel op de man speelt met persoonlijke aantijgingen. Hij is van mening van de VdtK ‘zich niet moet verlagen tot irrationele scheldpartijen en dat een debat met respect gevoerd dient te worden’.

Als voorbeeld noemt Levi de uitreiking van de Kackadorisprijs aan prof. Pauline Meurs, de voorzitter van ZonMw,  die voor haar verdiensten op dezelfde dag een hoge koninklijke onderscheiding ontving.

Marcel Levi (48) schrijft maandelijks een column in Medisch Contact. Marcel Levi studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich tot internist. In 2000 werd hij er hoogleraar interne geneeskunde en vervolgens hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC. Sinds september 2010 is Marcel Levi voorzitter van de raad van bestuur van het AMC en decaan van de faculteit geneeskunde. Eens per week houdt hij nog spreekuur op de polikliniek en ook doet hij avond-, nacht- en weekenddiensten.

Tags: