Centraal Examen

Om vanaf januari 2017 voor vergoeding van hun consulten in aanmerking te komen, moeten therapeuten beschikken over voldoende MBK en PsBK. Dit kon tot nu toe alleen op de volgende manieren aangetoond worden:

  • een diploma van een opleiding die voldoet aan MBK/PsBK eindtermen van Plato en geaccrediteerd is door CPION of SNRO of
  • een reguliere NVAO-geaccrediteerde hbo-opleiding in de (para)medische of psychosociale zorg of
  • een geldige BIG registratie.

Naar aanleiding van onze dringende verzoeken om een uitbreiding van deze regeling voor zittende therapeuten, zijn de zorgverzekeraars Achmea, a.s.r., Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar tot overeenstemming gekomen. Voor therapeuten die hun opleiding in of na 2005 gevolgd hebben, komt er in de loop van 2015 een mogelijkheid om door middel van een centraal examen hun medische en psychosociale basiskennis aan te tonen. Voor de ontbrekende kennis moet nog scholing worden gevolgd en (opnieuw) examen worden afgelegd.

Uitsluitend op basis van een behaald examenonderdeel en het daarbij behorende certificaat kunnen opleiders vrijstelling verlenen voor onderdelen van de geaccrediteerde opleidingen. Hiermee houden de zorgverzekeraars vast aan de eis dat de CPION- en SNRO-geaccrediteerde opleiders zelf geen vrijstellingen kunnen verlenen of evc-procedures mogen inzetten om opleidingen te verkorten.

Meer informatie over het centraal examen is te vinden in bijgaande brief van de zorgverzekeraars en op de website van het Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg: www.centraalexamineren.nl

Tags: