NGVH viert 20 jarig jubileum

De beroepsorganisatie NVGH voor psychotherapie bestaat twintig jaar. Onlangs vierde de organisatie deze mijlpaal al met haar leden in Leusden. Hoge kwaliteitseisen aan de leden en hun beroepsuitoefening hebben altijd centraal gestaan.

NGVH, ooit begonnen als ‘Het Gilde voor Hypnotherapie’, is inmiddels uitgegroeid tot een beroepsorganisatie die acht verschillende, door de Europese Associatie voor Psychotherapie erkende modaliteiten psychotherapie, in zich verenigt. Leden hebben een hbo- of wo-vooropleiding in de mens- of sociale wetenschappen hebben voltooid en de leden in het bezit zijn van het Europese Certificaat voor Psychotherapie of daarvoor in opleiding zijn.

Dit betekent dat na de vierjarige modaliteitopleiding een aanvullend driejarig traject doorlopen is met elf relevante modules, waar medische basiskennis, wet en ethiek, psychopathologie en diagnostiek en onderzoeksmethoden en technieken deel van uitmaken.

Tijdens de jubileumviering stond het uitwisselen van kennis centraal. Voorzitter, Harry Velleman blikte terug op het verleden en in een lezing sprak penningmeester Trea Stolker over heden en de toekomstige ambities. Daarna stond het uitwisselen van kennis centraal in de vorm van zes inspirerende lezingen door eigen leden die veel expertise hebben op de gepresenteerde thema’s: Behandeling van meervoudige PTSS, Vergeven en Verzoenen, Werken met Metaforen, Seksuologie in de praktijk, Transculturele therapie en psycho-oncologische begeleiding.

De NGVH ziet de toekomst als een uitdaging, waarin proactief gereageerd kan worden op de huidige veranderingen in het veld. Naast het voortzetten van de altijd aanwezige focus op kwaliteit en de borging daarvan, is de belangenbehartiging van leden en hun cliënten een belangrijk speerpunt. Daarin zijn samenwerking en het onderzoeken van mogelijkheden om krachten verder te bundelen met koepels, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars belangrijke middelen om dit verder te optimaliseren. Het bestuur zegt daarbij het credo “door te delen kunnen we vermenigvuldigen” centraal te stellen en ziet de toekomst met ambitie tegemoet.

Tags: