Bijna helft ondervindt onnodige zorg

De NPCF is één van de vier landelijke patiëntenkoepels, die het meldpunt hebben ingericht in verband met de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in de zorg. De organisaties riepen mensen op om mee te denken en ruim 2500 mensen gaven daaraan gehoor.

Uit de meldingen blijkt volgens de NPCF dat 28,5% ervaring heeft met overbodige of onnodig dure medicijnen. 13% moest onnodig terugkomen bij een dokter en ruim 12% ondervond verspilling, omdat er opnieuw foto's werden gemaakt, diagnoses dubbel werden gesteld en onderzoeken werden herhaald.

“Naast het melden van ervaringen van verspilling, deden de deelnemers ook suggesties voor besparingen. 37% van de besparingsideeën heeft betrekking op medicijnen. Mensen vinden dat er onnodig vaak medicijnen worden weggegooid, doordat deze in te grote hoeveelheden worden verstrekt”, aldus de patiëntenfederatie op haar website.

Deelnemers aan het meldpunt gaven ook massaal aan dat fraude met declaraties harder aangepakt moet worden. Ze stellen voor om die via patiënten te laten verlopen, zodat mensen beter inzicht hebben in het declaratieoverzicht.

Alle informatie over het meldpunt is terug te vinden op: http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=5124&catid=2:nieuws&Itemid=26


Tags: medicijnen, onnodig, mensen, npcf, meldpunt, verspilling