‘Zorginstellingen onzorgvuldig met persoonsgegevens’

“Die instellingen gaan onzorgvuldig om met de medische gegevens van hun patiënten en overtreden zo de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medewerkers van een zorginstelling mogen alleen dan toegang krijgen tot patiëntgegevens als zij een behandelrelatie met de betreffende patiënt hebben, of als de toegang noodzakelijk is voor de beheersmatige afwikkeling van de behandeling”, aldus het CBP in een persbericht.

Het CBP stelt verder dat er op basis van het onderzoek en andere signalen vanuit gegaan mag worden dat deze situatie op grote schaal voorkomt in de zorgsector. “De patiënt moet kunnen rekenen op én een goede medische behandeling én zorgvuldige omgang met zijn persoonlijke gegevens”, aldus Wilbert Tomesen, collegelid van het CBP.

​Opmerkelijk is verder dat tijdens het onderzoek is gebleken dat bekende Nederlanders, maar ook leden van de Raad van Bestuur van de instelling zelf, vaak wél meer bescherming tegen onrechtmatige toegang tot hun medische gegevens hebben. “Deze mate van bescherming komt op grond van de wet aan iedere patiënt toe’, meldt het persbericht van het CBP.    Daarin staat verder: “De onderzochte zorginstellingen krijgen de opdracht maatregelen te nemen om de interne toegangsverlening voor medewerkers tot patiëntendossiers en de controle beter te regelen. Als het CBP constateert dat de instellingen de overtredingen niet beëindigen, zal het CBP handhavend optreden. Het CBP zal mogelijk ook bij andere zorginstellingen onderzoek doen, zeker als over specifieke instellingen signalen zijn binnengekomen.”

Directeur Josephine Beck-Kok van de Stichting RBNG/TBNG spreekt naar aanleiding van deze berichten de hoop uit dat therapeuten, die bij RBNG/TBNG zijn aangesloten, zich wel houden aan de spelregels die daarvoor zijn gesteld. In dat verband wijst ze nadrukkelijk op onderstaande link, die terug te vinden is op de website van RBNG en waarin de rechten van de patiënt uitgebreid staan beschreven.

Meer informatie over het onderzoek van het CBP zijn terug te lezen op:
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20130618_rapport-patientendossiers-binnen-zorginstellingen.aspx

De rechten van de patiënt zijn te vinden op: http://www.rbng.nl/data/downloads/algemeen/rechten_patient.pdf

Tags: patiënt, onderzoek, rbng, gegevens, medische, instellingen, toegang, bescherming, zorginstellingen