Patiënten willen meer info over kosten zorg

Minstens driekwart wil meer informatie over de financiële kant van de zorg. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de inhoud van het verzekerde pakket, de tarieven en de relatie met de ontvangen zorg, het eigen risico en de eigen bijdragen en het gecontracteerde zorgaanbod”, aldus de NZA op haar website.

De Zorgautoriteit voegt daar aan toe: “Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat zij informatie willen over de financiële kant van de zorg, maar dat zij hier nog weinig naar zoeken. Als zij wel informatie opvragen dan doen zij dat meestal bij hun zorgverzekeraar. Consumenten geven aan dat zij nog niet vaak informatie zoeken omdat zij erop vertrouwen 'dat het wel goed zit'. Dit vertrouwen in informatie is heel belangrijk en mag niet beschaamd worden.”

Consumenten hebben volgens de NZA de meeste behoefte aan inzicht in de kosten van medisch specialistische zorg. De NZa verplicht verzekeraars om duidelijk op hun website te vermelden met welke zorgaanbieders zij een contract hebben. “Op hun beurt moeten aanbieders van medisch specialistische zorg voorafgaand aan de behandeling duidelijk aangeven of er een contract is met de zorgverzekeraar of niet. Ook moeten ziekenhuizen op hun website de tarieven publiceren die zij rekenen bij niet-gecontracteerde zorg”, aldus de NZa.

De Zorgautoriteit komt verder tot de conclusie dat patiënten de rekening willen zien van de zorg die zij hebben gehad. “Zorgaanbieders moeten in begrijpelijke taal meer informatie op de zorgnota's zetten en verzekeraars moeten die informatie doorgeven aan de verzekerden. Dit is ook belangrijk om beter te kunnen controleren of de zorgnota's correct zijn”, zegt de NZa.

Het hele bericht van de NZa is hier terug te vinden.  

Tags: zorg, informatie, nza, website, zorgautoriteit, verzekeraars, medisch