Nieuwe fase in strijd tegen btw

Er is een nieuwe fase ontstaan in de strijd over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten. De Stichting RBCG, die een onafhankelijke stichting is en die geen banden heeft met onze eigen Stichting RBCZ, voert al lang strijd op dit punt. Deze stichting heeft nu bijval gekregen van een taskforce van btw- specialisten. De taskforce wordt ondersteund door het RB (Register Belastingadviseurs), een erkende beroepsvereniging van belastingadviseurs. Zij hebben de handen ineen geslagen om individuele zorgverleners de mogelijkheid te bieden om tegen zeer beperkte kosten toch op eigen naam een individuele (beroeps)procedure aan te spannen.

Er is al jaren strijd over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten. Met

Vooral de vraag hoever die vrijstelling reikt, is daarbij een bron voor discussie geweest tussen

Belastingdienst en de zorgverlener. Met ingang van 1 januari 2013 is zelfs de wet aangepast in een poging de door de Belastingdienst vurig gewenste inperking van de btw-vrijstelling te bereiken!

Volgens de Belastingdienst worden de diensten van de zorgverlener belast met 21% btw indien een BIG-geregistreerde zorgverlener zorg verleent, die niet onder zijn BIG-registratie valt. Daarbij maakt het niet uit of deze zorg bij andere zorgverleners wel onder een BIG-registratie valt of dat deze zorg geheel buiten de BIG- registratie valt.

Onder de nieuwe wet vallen ook niet BIG-geregistreerde zorgverleners, die zorg bieden die gelijkwaardig is (qua opleiding en kwaliteitsborging) aan dezelfde zorg door een BIG-geregistreerde zorgverlener.

De Stichting stelt dat hier sprake is van een onwenselijke situatie en heeft daarin nu dus bijval gekregen van btw-specialisten die ook van mening zijn dat de uitleg van de Belastingdienst op gespannen voet staat met artikel 132, eerste lid, onderdeel c, btw-richtlijn 200611121EC. Daarin staat dat lidstaten de medische en paramedische beroepen, waarvan de diensten zijn vrijgesteld, zelf mogen omschrijven. Ondertussen is de eerste jurisprudentie over de nieuwe wetgeving verschenen. Deze uitspraken ondersteunen zonder meer het standpunt van de stichting.

”Het is dus zeker geen gelopen race voor de Belastingdienst! De kwalitatief goed opgeleide therapeut claimt nu de vrijstelling van 21% btw. Via de website van de stichting is een uitgebreid memo van de ‘individuele procedure’ te raadplegen. Inmiddels hebben zich enige honderden zorgverleners gemeld bij de Stichting RBCG die naar de rechter wensen te stappen”, meldt de stichting in een persverklaring. Zorgverleners die zich nog niet gemeld hebben kunnen dat doen via de website: www.rbcg.info

Tags: