Aanmeldingsformulier

RBCZ PRESCREENING NIEUWE BEROEPSORGANISATIES 2015
Vragen: Antwoorden:
   
N.A.W. gegevens beroepsorganisatie
Naam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon algemeen
Telefoon contactpersoon
Emailadres algemeen*
Emailadres contactpersoon
 
   
Wat is de reden dat uw
beroepsorganisatie zich aanmeldt bij RBCZ/TCZ?
 
   
Wat zijn de specifieke kenmerken van
uw beroepsorganisatie?
 
   
Wat zijn de disciplines?
 
   
Hoeveel therapeuten zijn bij u aangesloten?
 
   
Wordt uw beroepsorganisatie vergoed
door de zorgverzekeraar(s) en zo ja, welke?
 
   
Heeft uw beroeporganisatie een klachtenregeling?
 
   
Is deze klachtenregeling omschreven?
 
   
Is er een operationele klachtencommissie beschikbaar?
 
   
Zijn de therapeuten in het bezit van een VOG verklaring?
 
   
Hebben uw therapeuten een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?

Note: Indien de therapeut niet in
het bezit is van een VOG verklaring
en een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
kan hij/zij in verband met het risico voor
de patiënt niet ingeschreven worden
in het register.
 
   
Opmerkingen/aanvullingen beroepsorganisatie