Aanmeldingsprocedure

Een beroepsbeoefenaar kan zich NIET rechtstreeks bij RBCZ registreren, dit gebeurt altijd via een bij RBCZ aangesloten beroepsorganisatie.

De beroepsbeoefenaar dient contact op te nemen met een beroepsorganisatie, die met RBCZ een aansluitovereenkomst heeft.  Een overzicht daarvan is terug te vinden op deze website bij:  Aangesloten beroepsorganisaties. Zij zullen voor aanmelding zorgdragen, indien de beroepsbeoefenaar aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Zie verder de link: aangesloten beroepsorganisaties.