Aantal onverzekerden is gedaald

Op 1 mei 2010 waren 136.000 inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Een jaar eerder zat dat aantal nog boven de 150.000.
 
Volgens het CBS zijn er overigens ook veel personen wel verzekerd, maar betalen die de premies niet. In een persbericht noemt het CBS een aantal van 244.000 wanbetalers.
 
Overigens geldt sinds 1 september 2009 de Wet Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekering. In het kader van deze wet doen zorgverzekeraars opgave van hun verzekerden met een premieachterstand van ten minste een half jaar aan het College van Zorgverzekeringen (CVZ).
 
Deze instelling int vervolgens een bestuursrechtelijke premie door middel van inhouding op het loon of uitkering. Als dat niet mogelijk is, stapt het CVZ naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Dat betekent dat het aantal wanbetalers in de toekomst aanzienlijk moet gaan afnemen.


Tags: wanbetalers, aantal, cbs, overigens, jaar, verzekerd