Actie tegen BTW op complementaire zorg

Volgens IOCOB is de kiem voor dit probleem al gelegd tijdens het zogenaamde Lente-akkoord in het voorjaar van 2012. “De partijen VVD, CDA, D66, Christen Unie en Groen Links hebben zich daarin beijverd om de thans nog aanwezige fragiele balans tussen reguliere geneeskunde en CAM ten nadele van CAM volledig om zeep te brengen. Door het Lente-akkoord worden namelijk uitsluitend de CAM-artsen voor het eerst in de Nederlandse fiscale geschiedenis aan de BTW van 21% onderworpen”, aldus IOCOB.

Daarom doet de organisatie een indringende oproep aan alle CAM-geledingen “om de politieke partij van uw (voorlopige) keuze onder vuur te nemen met uw indringende vraag waarom ook uw partij zich niet alsnog keert tegen de invoering van BTW voor CAM-artsen en andere BIG-geregistreerde CAM-therapeuten”

Ten slotte stelt de stichting: “Mocht de politiek volharden in haar huidige lethargie inzake CAM dan zal een beroep op de Europese belastingrechter noodzakelijk zijn om deze ongerechtvaardigde BTW-heffing op CAM ongedaan te maken. IOCOB acht dat beroep zeer kansrijk en een geslaagd resultaat zou dan een enorme afgang van de Nederlandse wetgever betekenen.”

Het complete verhaal van IOCOB over deze kwestie is te lezen op:

http://www.iocob.nl/politiek/stemmen-stemt-massaal-tegen-btw-op-complementaire-geneeskunde.html

Tags: cam, iocob, btw, politiek, geneeskunde, beroep, cam-artsen, indringende, partij, nederlandse