Advies CVZ: minder psychische hulp vergoed

(bron: Zorgvisie)
 
Het College voor Zorgverzekeringen adviseert minister Schippers van Volksgezondheid een aantal psychische behandelingen niet meer te vergoeden in het kader van de Ziektekostenwet. Het gaat om behandeling voor psychische problemen met werk, overlijden of relatie, psychosociale hulp en bij somatische aandoeningen. Mensen moeten dat zelf betalen, vindt het CVZ. Het advies  van het CVZ is gepubliceerd op Zorgvisie, de site voor beleid en management.
 
De mening van het CVZ staat in het rapport: ‘Geneeskundige GGZ deel 1, wat is nu verzekerde zorg en wat niet?’ De letterlijke tekst van het bericht over deze zaak op de site van Zorgvisie luidt verder:
 
In het rapport doet het college voorstellen tot “bevordering van gepast gebruik en rechtmatige uitvoering van de geneeskundige ggz”. Het CVZ wil scherp onderscheid maken tussen psychische stoornissen en psychische klachten. De stoornissen behoren tot de verzekerde zorg, aldus het rapport. “Bij psychische klachten is de huisarts het eerst aan zet.” Bovendien vindt het CVZ dat er meer transparant gedeclareerd moet worden door zorgaanbieders.
 
Het CVZ-rapport is opgesteld op verzoek van minister Schippers van VWS, die de kosten van de ggz wil indammen. Het college bevestigt dat “er goede redenen zijn de kostengroei te beheersen en te temperen om ook in de toekomst een betaalbaar zorgpakket te behouden.” Het CVZ pleit ervoor dat psychische hulp alleen wordt vergoed aan mensen bij wie een stoornis is vastgesteld.
 
Niettemin geeft het college zelf aan dat het in de praktijk vaak moeilijk is klachten en ziekte te onderscheiden. Geen aandacht schenkt het college overigens aan de – medische - kosten die worden bespaard als mensen met psychische problemen tijdig geholpen worden. Het CVZ onderkent trouwens wel dat in de praktijk het onderscheid tussen psychische klachten en psychische ziekte moeilijk te maken is. Het college heeft daarom een lijst gemaakt met activiteiten die wel en niet onder de te verzekeren geneeskundige ggz vallen.
 
Het advies van het CVZ is om psychische hulp niet te vergoeden bij werk- en relatieproblemen, somatische aandoeningen, overlijden, psychosociale problemen en met psychische interventies, waarvan de effectiviteit onvoldoende is bewezen. Het college meent verder dat nog veel efficiency- en kwaliteitswinst behaald kan worden door verzekerde zorg op de juiste wijze te declareren. Nu vergoeden de zorgverzekeraars behandelingen van mensen bij wie geen stoornis is vastgesteld. Dat komt, aldus het CVZ, omdat zij de oorzaak van de behandeling niet kunnen controleren. Vanwege privacyredenen staat de diagnose niet op de declaratie. In het rapport adviseert het College voor Zorgverzekeringen de minister om de vermelding van het soort diagnose op de declaraties wettelijk te verplichten. 

Tags: psychische, college, rapport, klachten, mensen, verzekerde, hulp, vergoeden, zorg, problemen