AGB code

Binnen de gezondheidszorg zijn vele individuen en kleine en grote organisaties actief. In de elektronische communicatie tussen alle partijen is het van belang elke partij goed te identificeren. Vektis houdt daarvoor namenbestanden bij en geeft codenummers uit aan partijen in de zorg. Daarnaast wordt ook allerlei andere informatie van betrokkenen vastgelegd die relevant is voor de afhandeling van bijvoorbeeld declaraties. Het lijkt eenvoudig, maar als gevolg van fusies, verhuizingen, bedrijfsbeëindigingen, startende bedrijven en beroepsbeoefenaren verandert het spelersveld onophoudelijk.

Voor meer informatie en het aanvragen van een AGB code volg de volgende link.

Tags: partijen, informatie, gezondheidszorg, vektis