Alternatieve Zorg in de basisverzekering???

Persbericht:
2 februari 2007, Den Haag.

Tijdens een debat dat gisteren is georganiseerd door FNV Bondgenoten en CAM (Complementary and Alternative Medicine) over het opnemen van complementaire en alternatieve geneeswijzen (acupunctuur, natuurgeneeskunde, homeopathie en antroposofie) in de basisverzekering zijn positieve uitspraken gedaan door verschillende belangenorganisaties.
Onder andere Menzis, het College voor Zorgverzekeringen, tweede kamerlid PvdA dhr. Van der Veen, arts/ historicus/ voormalig tweede kamerlid PvdA Mevr. Van Heeteren, het Ministerie van VWS, Univé en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie namen deel aan het debat.
 
Tijdens dit debat is gedebatteerd over de volgende twee stellingen:
 
1. Is uitbreiding van het basispakket met complementaire geneeswijzen kostenbesparend?
2. Wordt de burger belemmerd in zijn recht op keuzevrijheid van behandeling door een basisverzekering zonder complementaire geneeswijzen?

Er waren 70 deelnemers aanwezig.
 ev-logo

Tags: geneeswijzen, debat, complementaire, basisverzekering, kamerlid, pvda