Arts & Auto-enquête over alternatieve geneeswijzen

In februari 2010 hebben 4135 personen op de website van Arts & Auto een vragenlijst ingevuld over alternatieve geneeswijzen. Homeopathie blijkt het bekendst te zijn. De leer der oneindige verdunningen wordt ook als het meest alternatief beschouwd. 

Hierbij een stukje uit het artikel, om het hele absoluuut intressante artikel te lezen verwijzen wij u naar de website van Arts en Auto
Wat is de toegevoegde waarde?

Vindt u dat alternatieve geneeswijzen toegevoegde waarde hebben in vergelijking met reguliere geneeskunde? was een volgende vraag. Een meerderheid (58%) vindt van wel (specialisten en huisartsen: 55%), en 42% vindt van niet. Op de vraag naar een verklaring voor die toegevoegde waarde, wordt een aantal factoren door meerdere respondenten genoemd. Alternatieve geneeswijzen hebben ‘méér aandacht voor de patiënt’, en gaan uit van een ‘holistische aanpak’, waarbij ‘de patiënt centraal’ staat. Een fysiotherapeut licht toe: “Er wordt gekeken met een holistische visie en niet alleen gefocust op het probleem. Het komt altijd ergens vandaan dat iemand met een probleem rondloopt, of dit nou op fysiek, mentaal, psychisch of spiritueel gebied is. Je kunt die delen niet uit elkaar trekken.”

Tags: waarde, geneeswijzen, toegevoegde, alternatieve, vindt, artikel, holistische, auto, probleem, vraag