Bacteriën minder snel resistent bij gangbare middelen

“Patiënten met een longontsteking kunnen in eerste instantie behandeld worden met de meest gangbare antibiotica.” Dat meldt het Utrechts Medisch Centrum (UMC)  op zijn website. Onderzoekers van het UMC hebben duidelijk gemaakt dat die even goed werken als andere duurdere medicijnen. Daar wordt nog een ander voordeel genoemd van het gebruik van gangbare middelen. “Bacteriën worden minder snel resistent bij gebruik van deze zogenaamde betalactam-antibiotica”, aldus de onderzoekers.

Volgens het UMC zijn er voor patiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis terecht komen, verschillende typen antibiotica beschikbaar. “Met welke daarvan bij voorkeur begonnen moet worden, was tot nu toe niet goed uitgezocht”, zeggen ze.

De onderzoekers vergeleken daarom drie verschillende behandelstrategieën met elkaar. “Een deel van de patiënten in de zeven deelnemende ziekenhuizen begon alleen met een betalactam-antibioticum, een traditioneel middel vergelijkbaar met penicilline. Een tweede groep kreeg ditzelfde type, gecombineerd met een macrolide-antibioticum. De derde groep kreeg een relatief nieuw fluorchinolon-antibioticum.  De laatste twee strategieën zijn gericht op een breed spectrum van bacteriën”, meldt het onderzoeksteam.

Ze keken hoeveel patiënten na 90 dagen waren overleden. De sterfte was in alle groepen rond de 10%: 59 van de 656 patiënten onder de betalactam-strategie overleden (9,0%). Van de 739 patiënten die de betalactam/macrolide-strategie volgden overleden er 82 (11,1%) en met de fluorchinolon-strategie waren dat er 78 van de 888 (8,8%). Bij elke strategie lagen patiënten gemiddeld 6 dagen in het ziekenhuis. De onderzoekers concluderen dan ook dat er geen verschil is in de effectiviteit van deze verschillende behandelstrategieën.

Meer over het onderzoek is te lezen op: http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-ons/Nieuws/2015/Eenvoudige-antibioticumstrategie-volstaat-bij-long

Tags: