Belangrijke wijziging vergoeding VGZ voor alternatieve zorg

De Coöperatie VGZ gaat met ingang van het nieuwe jaar een aantal belangrijke wijzigingen doorvoeren in de vergoedingen en polisvoorwaarden. Dat geldt onder meer voor de vergoeding van alternatieve zorg. De wijziging betreft het invoeren van een maximumvergoeding van € 45 per behandeling/per dag voor alternatieve (beweeg)zorg.

VGZ zegt dat deze maatregel is genomen om de premies van de aanvullende verzekeringen te beheersen. “Andere grote zorgverzekeraars kennen al sinds enige tijd een maximumvergoeding per behandeling en VGZ zal hierin per 1 januari 2014 volgen. Door deze maatregel hoopt VGZ een daling in de kosten en tarieven van consulten te bewerkstelligen, waardoor de verzekerde meer waar krijgt voor het totale jaarbudget voor alternatieve zorg”, aldus de coöperatie in een mededeling.
Volgens de VGZ blijven de jaarbudgetten gelijk aan 2013. “Dit is overigens geen beslissing geweest vanuit Zorginkoop, maar puur een commerciële maatregel om de zorgkosten te beheersen. De wijziging geldt overigens voor alle merken van Coöperatie VGZ, behalve UMC, die per 1 januari 2014 de maximumvergoeding per dag juist afschaft en overgaat op jaarbudgetten voor alternatieve zorg”, staat er in de mededeling.

Een andere (kleinere) wijziging in de polisvoorwaarden voor alternatieve zorg is dat coaching expliciet wordt uitgesloten van vergoeding uit het budget alternatieve zorg.

Meer over de wijzigingen is hier terug te vinden. 
Coöperatie VGZ heeft ook de premies van haar merken bekend gemaakt. De premie voor de natura basisverzekering van VGZ bedraagt volgend jaar €95,95 per maand, tegen €107,95 per maand in 2013. De daling is gelijk aan €144 per persoon op jaarbasis. Ook de premies van onze andere merken zijn voor 2014 verlaagd.


Tags: vgz, alternatieve, zorg, coöperatie, maximumvergoeding, premies, maatregel, merken, wijziging, behandeling