Beroep op VVD en PvdA over BTW (nog) tevergeefs

In de brief van IOCOB wordt vooral Mark Rutte aangesproken om deze wetgeving ongedaan te maken, omdat de VVD-minister Edith Schippers deze maatregel heeft voorgesteld, terwijl PvdA’er Samsom daar geen voorstander van was.

In de brief zegt de stichting IOCOB, een onafhankelijke, niet gesponsorde instelling, die zich ten doel stelt onderwijs in en wetenschappelijk onderzoek van complementaire geneeskunde te bevorderen, dat de Nederlandse overheid achterloopt met haar beleid op het gebied van alternatieve zorg.

“Dat wekt verbazing omdat voor veel complementaire interventies wetenschappelijk bewijs bestaat dat zij effectief, veilig en kostenbesparend zijn. Van universitair onderwijs in complementaire geneeskunde is hier echter nog nauwelijks sprake, terwijl de overheid bijna geen financiële middelen ter beschikking stelt voor wetenschappelijk onderzoek naar CAM”, aldus de stichting in de brief.

Volgens IOCOB laat de overheid het ook op het gebied van patiëntenzorg op dit punt afweten. In de brief staat: “Terwijl regulier medische behandelingen integraal uit het basisverzekeringspakket worden vergoed, draaien de patiënten die gebruik wensen te maken van CAM, omdat de gangbare geneeskunde in hun geval geen oplossing biedt voor hun gezondheidsklachten, geheel zelf op voor de kosten.”

De stichting spreekt over achterstelling en discriminatie ten opzichte van de reguliere geneeskunde en noemt de BTW-maatregel onaanvaardbaar ‘omdat deze discriminatoire heffing in feite de doodsteek is voor de hooggekwalificeerde beoefening en wetenschappelijke ontwikkeling van CAM’.

Een ander argument waarom de maatregel onaanvaardbaar is, is volgens IOCOB ‘dat deze wettelijke misgreep maatschappelijk gezien uitermate onwenselijk is omdat zij de CAM-patiënten in deze crisistijd opzadelt met een verhoging van hun zorgkosten met 21%’.

De brief is vooralsnog tevergeefs geweest, maar volgens IOCOB valt er nog niet te wanhopen. “Als we letten op het huidige gehannes over de zorgpremie en op het vaststaande feit dat dit nieuwe kabinet weinig verstand van cijfers heeft en nog minder van onvoorziene koopkrachteffecten, dan is de mogelijkheid zeer wel denkbaar dat ook enkele snuggere Kamerleden van de VVD alsnog uit hun roes ontwaken en tot het inzicht komen dat een verhoging van de hier in geding zijnde zorgkosten met tenminste 21 % voor grote groepen van patiënten, die op complementaire zorg zijn aangewezen, niet betaalbaar en wurgend is”, zegt de stichting op de eigen website.

De volledige tekst van de brief en de reactie van de stichting is te lezen op: http://www.iocob.nl/politiek/iocob-richtte-zich-tot-de-kabinetsonderhandelaren-rutte-en-samsom.html


Tags: iocob, stichting, cam, geneeskunde, complementaire, volgens, wetenschappelijk, overheid, patiƫnten, maatregel