Beroepsverbod via tuchtrecht op komst

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt naar aanleiding van de evaluatie van de Wet BIG aan een beroepsverbod binnen het tuchtrecht.  Uit de evaluatie blijkt dat de wet een goede basis biedt om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen. De onderzoekers doen echter aanbevelingen om dit doel nog beter te bereiken. Daaronder is het advies om een beroepsverbod in te stellen. Dat meldt Rijksoverheid.nl op de website.

Daar staat onder meer: “Minister Schippers wil binnen het tuchtrecht de mogelijkheid creëren om een zorgverlener een beroepsverbod op te leggen. Nu kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde doorhalen in het BIG-register. Dit betekent dat een zorgverlener zijn beroepstitel niet meer mag gebruiken en niet zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten zoals opereren of geneesmiddelen voorschrijven. Wel kan dan nog in opdracht en onder toezicht van een andere BIG-geregistreerde gewerkt worden. Schippers wil dat de tuchtrechter ook kan verbieden dat iemand patiënten of een categorie van patiënten mag behandelen en in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde mag werken.” 

Ook de drempel voor het indienen van een tuchtklacht wordt, als het aan de bewindsvrouw ligt, lager. Verder komt er om de vindbaarheid van geregistreerde zorgverleners te verbeteren een wettelijke plicht tot vermelden van het BIG-nummer. Zo moet het voor patiënten, zorginstellingen en inkopers van zorg makkelijker worden om te controleren wie geregistreerd is in het BIG-register.

Het hele verhaal is terug te lezen op: www.rijksoverheid.nl

Tags: