Bezwaren bij opvragen medische dossiers

Overigens bepaalt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat patiënten recht hebben op inzage en op een kopie van het medisch dossier. De Consumentenbond noemt het onacceptabel dat artsen zo vaak problemen maken. “Artsen horen juist aan te moedigen dat patiënten van hun rechten gebruikmaken en een actieve rol willen spelen bij het opbouwen van hun dossier”, aldus de organisatie op de website.

Het onderzoek werd gedaan door middel van de inzet van ‘mysterypatiënten’. Een aantal moest eerst uitleggen waarom ze over hun dossier wilde beschikken. “Om inzage in het dossier te krijgen, moesten zes patiënten eerst op een persoonlijk gesprek bij de huisarts komen. Vier artsen weigerden de patiënten een papieren kopie mee te geven. Ze mochten hun dossier alleen in de praktijk komen bekijken. Dit alles is niet zoals de WGBO de artsen opdraagt te handelen. Een patiënt moet bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid krijgen zijn medisch dossier thuis nog eens rustig na te lezen”, zegt de bond.
Op de website zegt de organisatie verder: “De Consumentenbond is voorstander van persoonlijke gezondheidsdossiers, waarbij iedere patiënt altijd online bij zijn eigen gegevens kan, zolang de privacy hierbij absoluut gegarandeerd is.”
De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) liet de Consumentenbond weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op de onderzoeksresultaten, omdat ze de individuele afwegingen van de huisartsen niet kent.

Tags: dossier, patiënten, artsen, consumentenbond, website, patiënt, wgbo