Bij- en nascholing van de aangesloten beroepsorganisaties

  1. Op deze pagina presenteren de bij RBCZ aangesloten beroepsorganisaties hun aanbod op het gebied van bij- en nascholing.
  2. Alle RBCZ therapeuten kunnen zich inschrijven voor dit scholingsaanbod.
  3. Over de toekenning van scholingspunten van deze scholing beslist het bestuur van de eigen beroepsorganisatie.

Titel bij- en nascholing:

- Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet – 8 februari 2020 en 10 oktober 2020
- Levensfasen en Transities – 13 maart 2020