Bijdrage en opzeggingen RBCZ

Indien een beroepsbeoefenaar wordt aangemeld voor het hbo-register is de kwaliteit van de genoten opleidingen en praktijkvoering door de beroepsorganisatie gecontroleerd. Toch biedt inschrijving in het register geen garantie, dat er vergoeding wordt verstrekt door alle zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars hebben het recht om zelf te bepalen welke therapieën zij willen vergoeden.


Tarieven voor 2020:

Dit geldt alleen voor het HBO Register,  (automatisch inschrijving in het Tuchtrecht Register)

- De bijdrage voor RBCZ 2020 bedraagt voor het hele jaar € 50,00 (exclusief 21% btw).

- Bij aanmelding vanaf 1 april 2020 bedraagt de bijdrage € 37.50 (exclusief 21% btw).

- Bij aanmelding vanaf 1 juli   2020 bedraagt de bijdrage € 25.00 (exclusief 21% btw).

- Bij aanmelding vanaf 1 oktober 2020 bedraagt de bijdrage € 12.50 (exclusief 21% btw).

- Inschrijfgeld (éénmalig) € 45,00 (exclusief 21% btw), voor nieuwe therapeuten die aangemeld

    worden voor het HBO Register.


Tarieven voor 2020:

Dit geldt alleen voor het Student Register. (automatisch inschrijving in het Tuchtrecht Register)

- De bijdrage voor het Student Register bedraagt € 30.00 (exclusief 21% btw).


Tarieven voor 2020:

Dit geldt alleen voor het Tuchtrecht Register.

- De bijdrage voor het Tuchtrecht Register bedraagt € 10.00 (exclusief 21% btw).

- Inschrijfgeld (éénmalig) € 45,00 (exclusief 21% btw), voor nieuwe therapeuten die aangemeld

    worden voor het Tuchtrecht Register.


Uitschrijven register

De inschrijving in het RBCZ-register is geldig tot 1 januari van het volgende boekjaar, dus per kalenderjaar. Bij uitschrijving voor het volgende kalenderjaar moet een beroepsbeoefenaar vóór 1 september van het huidige boekjaar dit bij de beroepsorganisatie of de therapeutenadministratie schriftelijk kenbaar maken, via emailadres: administratie@rbcz.nu. Dit in verband met het tijdig aanmelden van therapeuten voor Vergelijk & Kies van VGZ voor het volgende boekjaar. S.v.p. bij de uitschrijving ook de reden vermelden waarom u wenst uitgeschreven te worden en met vermelding van uw licentienummer van RBCZ. U wordt dan per 1 januari 2021 uitgeschreven. 

De inschrijving in het register en de vermelding in de zorggids van de Coöperatie VGZ eindigt pas op 31 december. 

Restitutie van de bijdrage is niet mogelijk bij tussentijdse opzegging.


Aanmelding

Als een beroepsbeoefenaar wordt aangemeld door de beroepsorganisatie en hij of zij wil dat zelf niet, dan heeft betrokkene gedurende 30 dagen de gelegenheid om de aanmelding te annuleren. 

Overigens dient de therapeut bij aanmelding bij een beroepsorganisatie in het bezit te zijn van een geldige VOG verklaring.

Een therapeut kan slechts via één hoofdberoepsorganisatie in één van de RBCZ registers worden ingeschreven. Echter, indien de therapeut ook nog is aangesloten bij een andere beroepsvereniging dan kan dit worden doorgegeven aan RBCZ. De nevenberoepsorganisatie wordt toegevoegd aan het dossier van de beroepsbeoefenaar. De hoofdberoepsorganisatie blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens van de beroepsbeoefenaar. Daarnaast blijft de hoofdberoepsorganisatie verantwoordelijk voor het nakomen van de visitaties en voor het kwaliteitsbeleid van RBCZ waar de beroepsbeoefenaar is aangesloten.

Note: het bestuur van RBCZ heeft besloten, dat in de maand december geen nieuwe therapeuten meer aangemeld kunnen worden, dit in verband met het omzetten van de facturaties.


Betaling en wanbetaling

In de eerste week van januari worden de facturen digitaal verzonden. Mocht u de factuur niet hebben ontvangen, kijk dan ook even in uw spambox of ongewenste email. Het zou namelijk kunnen zijn, dat de factuur daarin is terecht gekomen. De betaling dient overgemaakt te worden naar IBAN-nummer NL66 RABO 0325221049 ten name van RBCZ.  Bij niet betalen gaat de eerste aanmaning in maart de deur uit. De laatste aanmaning vindt plaats in april. Indien uiterlijk 7 werkdagen na het versturen van deze laatste herinnering de factuur nog niet is voldaan, wordt betrokkene doorgehaald in het register. De doorhaling wordt gemeld aan de beroepsorganisatie en aan de zorgverzekeraar.


Uitzonderingen

Uitzonderingen zoals in bijvoorbeeld het geval van een sabbatical, kunnen worden voorgelegd aan het bestuur via de therapeutenadministratie