Blauwe Zorg moet begrip worden binnen gezondheidszorg

Blauwe Zorg is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg, dat onlangs officieel is gepresenteerd. Het gaat hier om een experiment in de regio Maastricht en Heuvelland dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWC) positief is ontvangen en dat wel eens het predicaat ‘proeftuin’ zou kunnen krijgen.

Zorgverzekeraar VGZ, de regionale huisartsenzorg ‘Zorg In Ontwikkeling’ (ZIO) en de Limburgse belangenvereniging voor patiënten ‘Huis voor de Zorg’ werken er in samen. Het streven is om verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden voor de inwoners in de regio Maastricht en Heuvelland, die bovendien duurzaam en betaalbaar is. 

Directeur Josephine Beck-Kok van de Stichting RBNG is enthousiast over het proefproject. Ze zou graag zien dat ook de complementaire zorg bij dit soort projecten betrokken zou worden. “Samen met de reguliere sector kunnen we een totaal pakket aan mogelijkheden bieden, waardoor patiënten de zorg kunnen kiezen die het beste bij hen past”, aldus de RBNG-directeur, die ook uitstekende mogelijkheden ziet om de natuurgeneeskunde nog beter op de kaart te zetten. “Hier liggen mooie kansen”, zegt ze.

Voor de proef in Limburg, waarin de alternatieve sector overigens (nog) niet participeert, is gekozen voor de opvallende naam: Blauwe Zorg. “Een naam die moet uitgroeien tot een vast begrip binnen de gezondheidszorg. Een begrip dat net als bijvoorbeeld ‘groene stroom’ synoniem zou moeten staan voor duurzaam en toekomstbestendig. Zoals het milieubewustzijn er in de loop der jaren voor zorgde, dat mensen het licht uit doen als ze de kamer verlaten, zo zal Blauwe Zorg er op den duur voor zorgen dat iedereen beseft dat zorg niet onbeperkt beschikbaar is en dat je er verstandig mee moet omgaan”, zegt Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO en een van de initiatiefnemers in een persbericht.

De deelnemers willen samen met zoveel mogelijk partners het zorgveld verbeteren en veranderen. Ze willen zorg met de hoogste kwaliteit, die toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Oplossingen bovendien voor de langere termijn, waarbij bij voorkeur ook instellingen en werkgevers betrokken worden.

Blauwe Zorg betekent niet alleen veranderingen bij zorgverleners, maar ook bij patiënten. “Bij aanpassing van de organisatie van zorg gaat het onder andere over betere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners bij de zorg voor chronisch zieken. Bijvoorbeeld door de patiënt meer centraal te stellen en zorg op maat aan te bieden”, aldus de persverklaring.

De initiatiefnemers stellen dat zorg een schaars goed, waarvan de toegankelijkheid en betaalbaarheid onder druk staan. “Het is de bedoeling dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat zorgaanbieders vanuit een gezamenlijk financieel kader het werk moeten doen. Door die manier van werken zijn ze naar onze verwachting eerder genegen om elkaar aan te spreken op efficiënte zorg”, aldus Guy Schulpen.

Volgens de initiatiefnemers moet het mogelijk zijn om door het Limburgse project ongeveer acht miljoen euro te besparen, geld dat weer kan worden ingezet voor initiatieven die de deelnemende partijen belangrijk vinden. “Het is een methode die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van zorg- en kostengroei, waardoor de betaalbaarheid van de zorg steeds verder onder druk is komen staan.”


Tags: zorg, blauwe, directeur, samen, patiënten, begrip