Blogberichten

We zullen hier regelmatig interessante onderwerpen bespreken of toelichten. Heb jezelf een leuke blog? Stuur hem gerust in!

Gen Z Burnouts

De stille strijd van Gen Z: een diepgaande blik op burn-outs

Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2004, staat onder toenemende druk en stress op de werkvloer. Onderzoek van Deloitte uit 2023 onthult een verontrustend patroon: 40% van de Gen-Z'ers kampen met burn-outklachten. Daarnaast geeft 38% van de Gen-Z-respondenten aan zich altijd of het grootste deel van de tijd gestrest te voelen. Van deze groep maakt 31% zich zorgen om hun mentale gezondheid.
Lees verder

Beste minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Laten we beginnen met psychosociale zorg. Momenteel staan er zo’n 80.000 mensen op de GGZ-wachtlijsten. Dit is kwalijk, want júist bij psychische zorg is het zo dat als je eindelijk aan de bel hebt getrokken - je die zorg dringend nodig hebt. Medisch-sociale zorg gaat over het lichaam. En ook op het gebied van fysieke zorg staat het water bij het zorgpersoneel tot aan de lippen. Eén van de doelen van het Nederlandse zorgstelsel, is het voorkomen van ziekten en daarmee zorggebruik. Of we het nu hebben over psychische of lichamelijke zorg; het zorgpersoneel heeft hulp nodig. En onze (meer dan 9000) therapeuten staan klaar. Klaar om medisch-sociale en psychosociale hulp te bieden.
Lees verder

RBCZ achter de schermen – sectorcoördinator Anita Terlouw aan het woord

Bij ons dagelijks werk met cliënten kan RBCZ behoorlijk irrelevant lijken, een register dat alleen maar goed is voor een gedeeltelijke vergoeding voor onze aanvullend verzekerde cliënten. Een noodzakelijk kwaad waar wij als therapeuten per jaar zo’n € 66 aan betalen, omdat we bekend willen staan om onze kwaliteit als therapeut. Maar, wat doet RBCZ eigenlijk nog meer? In deze tijd waarin het hele zorgstelsel in Nederland piept en kraakt, ontstaan er veel kansen voor onze sector en RBCZ zit daar bovenop. Het is ontzettend gaaf om als therapeut (vanuit mijn rol als sectorcoördinator) hierbij betrokken te zijn en ik laat jullie graag even in de “RBCZ-keuken” kijken.
Lees verder

Josephine Beck-Kok Penning 2022

De Josephine Beck-Kok penning is in het leven geroepen om iemand in het zonnetje te zetten die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de complementaire sector. Josephine Beck-Kok was de oprichtster van RBCZ en ontwerpster van het oorspronkelijke logo, dat ter ere van Josephine, nog steeds op de penning prijkt.
Lees verder

COCOZ proeftuinen zijn gestart!

Op 24 mei vond de kick-off plaats van de COCOZ proeftuinen, een project van de RBCZ om samenwerking tussen regulier en complementair werkende zorgprofessionals te versterken. De digitale kick-off werd bezocht door ruim 60 mensen, waaronder de deelnemende therapeuten aan de proeftuinen, deelnemende reguliere zorgverleners en deelnemers van de klankbordgroep. Boudewijn Gelaudie, voorzitter van de RBCZ, beet het spits af met mooie woorden over dit breed gedragen project.
Lees verder

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them

In maart 2022 stonden er 44484 wachtenden op de lijst: veel meer dan de geestelijke gezondheidszorg aankan. Tijdens de Dies Natalis van de Universiteit Utrecht sprak hoogleraar en psychiater Jim van Os over de problematiek in de GGZ en hoe deze vorm van zorg verbeterd kan worden. Meer samenwerking tussen uiteenlopende disciplines zou volgens de heer Van Os kunnen zorgen voor kortere wachtlijsten, waardoor kwetsbare mensen sneller geholpen kunnen worden. RBCZ directeur Willemieke van Kooten denkt hier hetzelfde over.
Lees verder

Een ramp gaande in Jeugdzorg land, maar het kan anders

Er is een ramp gaande in Jeugdzorg land, kopt Trouw op 11 februari. In de reguliere jeugdhulp piept en kraakt het. Kinderen staan maanden op de wachtlijst, er is te weinig samenwerking vanuit vertrouwen, er wordt nadruk gelegd op controle en bureaucratische registratie en de nood wordt alleen maar hoger. Dat moet snel anders!
Lees verder

RBCZ Onderzoek: Communicatie Complementaire Zorg

Vrijdag 4 februari 2022 is de tweede fase van het COCOZ2 project ingegaan. Doelstelling van het COCOZ project is de complementaire zorg in contact te brengen met de reguliere zorg zoals huisartsen of fysiotherapeuten. Als je elkaar beter begrijpt kun je cliënten gemakkelijker naar elkaar doorverwijzen en zo uiteindelijk de zorg voor de cliënt verbeteren.
Lees verder
Lockdown: Praktijken Zijn Open

Nieuwe lockdown: therapeuten RBCZ blijven open

Met ingang van zondag 19 december 2021 geldt een nieuwe lockdown in Nederland. Locaties waar contactberoepen ten behoeve van zorg worden uitgeoefend mogen open blijven. Dat betekent dat alle RBCZ-therapeuten tijdens de lockdown hun dienstverlening kunnen uitvoeren en cliënten kunnen blijven behandelen.
Lees verder