Minister vraagt aandacht voor chronisch zieken

Minister Edith Schippers gaat er bij zorgverzekeraars op aan dringen, dat die zich meer op chronisch zieken en andere kwetsbare verzekerden moeten gaan richten. Dat staat in een brief die de bewindsvrouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schippers schrijft dat de middelen die zorgverzekeraars van de overheid ontvangen sterker afhankelijk worden van het aantal chronisch zieken dat een zorgverzekeraar als verzekerde heeft. Hiermee wordt het vanaf januari 2016 voor zorgverzekeraars aantrekkelijker om te investeren in de beste zorg voor deze...

>> Lees meer ...

Tags:

‘Schippers dwingt tot wurgcontracten met verzekeraars’

Minister Edith Schippers van VWS wil overschrijdingen in de zorg vooral verhalen op niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dat dwingt zorgaanbieders tot het sluiten van wurgcontracten met zorgverzekeraars, stelt de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Zorgvisie berichtte daar onlangs over.

Volgens de LVVP wil de minister zorgverzekeraars meer ruimte geven voor selectieve zorginkoop. “In het stelsel van gereguleerde marktwerking hebben de verzekeraars de taak om namens hun verzekerden zorg van hogere kwaliteit en met een betere service in te kopen voor...

>> Lees meer ...

Tags:

Bodyscan wel of niet verbieden?

De discussie over het nut of onnut van de Total Bodyscan is op dit moment behoorlijk actueel. Er komen vragen aan bod of de voordelen opwegen tegen de angst, die bij patiënten ontstaat en wat de gevolgen zullen zijn voor de kosten voor de medische zorg.

Ook minister Schippers heeft zich intussen in de discussie gemengd. Ze vindt een verbod eigenlijk niet van deze tijd en heeft daarom de Gezondheidsraad om advies gevraagd, maar die kwam er ook niet echt uit.

...

>> Lees meer ...

Tags:

Voorzitter Catharina van der Schoot van de VIT:

‘Blijven werken aan kwaliteit en zichtbaarheid’

Voortdurend blijven werken aan de kwaliteit, borging daarvan en dit vervolgens ook zichtbaar maken. Dat zijn volgens voorzitter Catharina van der Schoot van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) belangrijke uitgangspunten voor haar organisatie. Instrumenten die de vereniging daarbij onder meer hanteert zijn beroepscode, beroepsprofiel, visitatie en toetsing van professionele ontwikkeling via een logboek.

“Dit jaar hopen we hierin weer een belangrijke verdiepingsslag te maken.

De VIT wil ook een plek bieden waar therapeuten...

>> Lees meer ...

Tags:

Belangrijke bijeenkomst voor zzp’ers

Stichting ZZP Nederland wijst alle aangesloten leden op een belangrijke bijeenkomst over de zorgverlening in Amsterdam voor zzp’ers. Aanmelding is mogelijk tot 12 juni 2015 om 17.00 uur en de organisatie is in handen van de gemeente Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 juni  om 15.30 uur op het adres Zuidpark, Spaklerweg 50-52, Amsterdam-Duivendrecht.

Bezoekers krijgen duidelijkheid hoe ze maximaal profijt kunnen hebben in de volgende zorginkoopronde van de gemeente. Verder wordt veel informatie gegeven over de...

>> Lees meer ...

Tags:

Belgische postduif kiest voor RBCZ therapeut

Een Belgische postduif weet de weg naar huis niet meer terug. Volgens de Belgische eigenaar, die door Josephine is gebeld, is zij al vijf dagen onderweg.

Hierdoor heeft zij ook wat geestelijke problemen. Uiteindelijk heeft zij gekozen voor een RBCZ therapeut.

Met vriendelijke groet,

Annelies Verhappen
Bureau coördinator

Tags: