Complementaire zorg in de palliatieve zorg: een onmisbare aanvulling!

Sinds september 2012 heeft Hospice Roosdonck in Roosendaal haar deuren geopend. Het hospice telt 12  appartementen en richt zich op palliatieve behandeling en zorgverlening voor patiënten die zich al dan niet in de terminale fase bevinden. Dit betekent dat ook korte op­names mogelijk zijn voor het instellen van bijvoorbeeld pijnbehandeling. De specialist ouderengeneeskunde of de eigen huisarts is hoofdbehandelaar. Het verdere team be­staat uit een manager, verpleegkundigen, vrijwilligers en een geestelijk verzorger. Indien nodig kunnen andere dis­ciplines worden ingeschakeld. Grenzend...

>> Lees meer ...

Tags: