Zwitserse overheid erkent diploma

Het Zwitserse staatssecretariaat voor Onderwijs, Onderzoek en Innovatie heeft onlangs de hogere vakopleiding voor complementair therapeuten erkend. Dat is een belangrijke stap voor de complementaire zorg in het land, maar eigenlijk een voorbeeld voor heel Europa.

In het land is OdA KT een belangrijke speler op dit terrein. In Zwitserland zijn 12.000 therapeuten werkzaam in de complementaire zorg en die voor deze erkenning in aanmerking komen.

Klik op lees meer om het artikel in het duits te lezen...

>> Lees meer ...

Tags:

Brief 1e kamer

Aangetekend
Leden Eerste Kamer der Staten Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
Roosendaal, 21 september 2015

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) heeft met enige zorg kennisgenomen van de brief van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) met de oproep aan uw Kamer om tegen de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) te stemmen – omdat deze de alternatieve zorg bestaansrecht zou geven.

De RBCZ vindt de oproep van de...

>> Lees meer ...

Tags:

Kandidatuur voor Kackadorisprijs is het bewijs dat we belangrijk zijn

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heef uit alle aanmeldingen een longlist gemaakt van acht kandidaten die in aanmerking komen voor de Meester Kackadorisprijs 2015. En zowaar maakt de Stichting RBCZ deel uit van de lijst en is in de race voor de prijs. Bij onze stichting zijn we daar niet rouwig om hoor. “We zien het als een erkenning van het feit dat we belangrijk zijn. Directeur Josephine Beck-Kok in een reactie: “Geweldig, we zijn genomineerd! We zijn niet voor...

>> Lees meer ...

Tags:

RBCZ wil overleg met staatssecretaris over btw

De Stichting RBCZ heeft in een aangetekende brief staatsecretaris ir. E. Wiebes van Financiën gevraagd om overleg over btw-vrijstelling. Aanleiding daarvoor is de uitspraak van de Hoge Raad (kenmerk ECLI:NL:2015:744). In deze uitspraak zegt het hof dat therapeuten, die kwalitatief gelijkwaardige gezondheidskundige diensten uitvoeren als BIG-geregistreerden, vrijstelling van btw moeten krijgen.

Directeur Josephine Beck-Kok wijst er in de brief op dat de Stichting RBCZ een koepelorganisatie is, die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg, artsen en therapeuten op hbo-niveau certificeert en...

>> Lees meer ...

Tags: