Meer aanvullende verzekeringen afgesloten voor alternatieve zorg

 Aan het eind van 2013 zijn er in totaal minder mensen overgestapt naar een nieuwe zorgverzekering dan een jaar eerder. “De laatste telling kwam neer op 900.000 Nederlanders die zijn gewisseld, maar een definitief aantal volgt binnen enkele maanden. De voorspelling in het derde kwartaal van 2013 was echter dat er veel meer mensen zouden gaan overstappen, evenals dat minder gekozen ging worden voor een aanvullende dekking. Beide voorspellingen zijn niet uitgekomen, want ook het aantal afgesloten aanvullende verzekeringen is gestegen...

>> Lees meer ...

Tags: aanvullende, mensen, nederlanders, procent

Mes in aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars gaan massaal de aanvullende verzekeringen beperken. Vooral de vergoedingen voor fysiotherapie worden aangepakt. Steeds meer verzekeraars gaan het onbeperkt vergoeden van fysiotherapie schrappen. Het gevolg van het schrappen in aanvullende polissen en het beleid dat de verzekeraars hierop loslaten, is dat vooral ouderen en chronisch zieken meer voor hun zorg moeten gaan betalen.

De maatregelen van de zorgverzekeraars op het gebied van aanvullende verzekeringen, blijkt uit een onderzoek dat de vergelijkingssite Zorgkiezer.nl heeft uitgevoerd. De aanvullende pakketten worden volgend jaar duurder...

>> Lees meer ...

Tags: aanvullende, verzekeraars, minister, zorgverzekeraars, schrappen, verzekeringen, fysiotherapie

Opleidingseisen alternatieve zorg opgesteld

Het gaat om de volgende verzekeraars: Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ. De verwachting van de initiatiefnemers is dat ook andere verzekeraars hun voorbeeld gaan volgen.

Aanbieders van complementaire zorg komen voor vergoeding door de genoemde verzekeraars in aanmerking als zij in ieder geval beschikken over algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied en over uitgebreidere kennis op minstens een van deze twee gebieden. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de datum waarop zorgaanbieders hieraan moeten voldoen, maar de uiterste datum...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, verzekeraars, onderwijs, alternatieve, aanvullende, zorgverzekeraars, basiskennis, nieuws, gaat, opleidingseisen

Samenwerking complementair en regulier oplossing voor goedkopere zorg?

Directeur Josephine Beck-Kok van de Stichting RBNG, die therapeuten in de complementaire zorg registreert, ondersteunt en voor onafhankelijk tuchtrecht zorgt, zegt dat patiënten bij alle bezuinigingen in de zorgsector steeds vaker het kind van de rekening worden.

Ze geeft een voorbeeld. “Minister Edith Schippers van Volksgezondheid voelt er niets voor om een ziekenhuis te redden, mocht dat failliet gaan. Van haar hoeft niet verwacht te worden dat ze met geld van de premiebetaler klaar staat om reddingsacties uit te voeren, zegt ze...

>> Lees meer ...

Tags: aanvullende, directeur, registertherapeuten, therapeut, rbng, therapeuten, zorg

Vereniging tegen kwakzalverij op bezoek op het ministerie.

Tijdens ons onderhoud bleek de minister aan haar opvattingen trouw te zijn gebleven, waarbij zij vooral verontwaardigd was over gevallen van grove oplichting en uitbuiting van de wanhoop van kankerpatiënten.

Wij wezen de minister op het steeds maar uitblijven van de btw-heffing op alternatieve geneeswijzen en op de problemen van de slecht bijgehouden agb-codes, het administratief systeem van de zorgverzekeraars dat bepaalt of bepaalde nota's worden betaald. Alternatief-geneeskundige consulten worden op die wijze niet zelden betaald vanuit...

>> Lees meer ...

Tags: alternatieve, minister, geneeswijzen, pakketten, aanvullende, anbi, alternatief, alternatief-geneeskundige, vtdk, zorgverzekeraars

Zorgpremies 2008 Tros Radar

De nieuwe zorgpremies voor 2008 zijn weer binnen. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Het basispakket wordt goedkoper en er komen zelfs wat extra dingen bij: de pil voor vrouwen van 21 jaar en ouder komt in het basispakket. De leeftijdsgrens van het jeugdpakket voor de tandarts gaat van 18 naar 22 jaar. In het basispakket komen 4 extra uren voor kraamzorg. En de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg valt per 1 januari 2008 volledig onder de Zorgverzekeringswet. Dus alle...

>> Lees meer ...

Tags: basispakket, pakketten, aanvullende, claim, zorgpremies