RBCZ in Europa

Wat is CEN? CEN is de afkorting van European Committee for Standardization, Wat is NEN? NEN is de afkorting van: Nederlands Normalisatie-instituut. Beide organisaties hebben als doel het stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van normen niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen de andere Europese landen.

In totaal hadden zich 14 landen ingeschreven om deel te nemen aan het CEN normontwikkelingstraject. Het doel van het project is een Europese kwaliteitsstandaard te ontwikkelingen ten aanzien van homeopathie binnen het aandachtsgebied van...

>> Lees meer ...

Tags: vproject, landen, nederland, homeopathie, artsen, europese, bijeenkomst, aandachtsgebied

Huisartsen en psychologen woedend op Achmea

Dat melden dit weekend verschillende media, waaronder De Volkskrant. Het gaat om het zogenoemde Mirro-model voor psychologische zorg. Brancheorganisatie GGZ Nederland heeft verontwaardigd gereageerd en spreekt over ‘machtsmisbruik’ en 'eenheidsworst in de behandelkamer'. Een aantal huisartsen heeft al laten weten niet mee te doen.

GGZ-directeur Paul van Rooij zegt dat Achmea zich op een ongeoorloofde manier bemoeit met de praktijk van artsen en psychologen. Hij heeft ook veel kritiek op de Mirro-methode, die bestaat uit een standaard stappenplan voor de...

>> Lees meer ...

Tags: achmea, volkskrant, psychologen, problemen, patiënten, methode, artsen, psychologische

Bezwaren bij opvragen medische dossiers

Overigens bepaalt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat patiënten recht hebben op inzage en op een kopie van het medisch dossier. De Consumentenbond noemt het onacceptabel dat artsen zo vaak problemen maken. “Artsen horen juist aan te moedigen dat patiënten van hun rechten gebruikmaken en een actieve rol willen spelen bij het opbouwen van hun dossier”, aldus de organisatie op de website.

Het onderzoek werd gedaan door middel van de inzet van ‘mysterypatiënten’. Een aantal moest eerst...

>> Lees meer ...

Tags: dossier, patiënten, artsen, consumentenbond, website, patiënt, wgbo

VNGK: ‘Hoogste tijd voor meer initiatief’

“Het is de hoogste tijd dat wij als natuurgeneeskundigen meer initiatief gaan nemen om de samenwerking met (huis)artsen te bevorderen. Stap zelf, gewapend met de goedkeuring van de Amerikaanse senaat en met het rapport dat eind vorig jaar verscheen, over de wens van 92% van de chronisch zieke patiënten van de huisarts dat ze graag advies over complementaire zorg van hun huisarts zouden willen, naar huisartsen in jouw omgeving om een vorm van samenwerking te bespreken”, aldus de reactie van het...

>> Lees meer ...

Tags: chronische, artsen, mensen, ziekte, platform, miljoen, natuurgeneeskunde, vngk

IOCOB woedend op CZ Zorgverzekering

De Stichting voor complementaire en alternatieve geneeskunde IOCOB is woedend op CZ Zorgverzekeringen en raadt patiënten zelfs aan om deze verzekeraar in 2014 te gaan mijden. Aanleiding daarvoor is het besluit van CZ om geneesmiddelen, die zijn opgenomen in het GVS en die worden voorgeschreven door een alternatief behandelaar, niet meer voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

De verzekeraar heeft aangekondigd daar ook streng op te gaan controleren, omdat volgens de polisvoorwaarden alleen geneesmiddelen die zijn voorgeschreven door een...

>> Lees meer ...

Tags: artsen, iocob, geneesmiddelen, complementaire, stichting, reguliere, vergoeding

Verenigingen niet ontvankelijk in btw-kwestie

Leden van Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging moeten btw blijven betalen voor de door hen geleverde diensten. De voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag heeft de verenigingen in kort geding niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering om deze artsen uit te zonderen.
De rechtbank stelt dat beide verenigingen, zowel AVIG als NAAV, geen eigen belang behartigen in deze procedure en dat hun leden zich tot de belastingrechter dienen te wenden. Dat leidt ertoe dat de rechtbank...

>> Lees meer ...

Tags: artsen, verenigingen, rechtbank, leden, niet-ontvankelijk, btw, avig

‘BTW voor CAM-artsen is discriminatie’

De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft de overheid gedagvaard om de BTW-maatregel, die sinds begin dit jaar is ingevoerd, teruggedraaid te krijgen. Met ingang van 1 januari moeten onder meer Complementary and Alternative Medicine (CAM)-artsen BTW betalen voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Al eerder is daar door de complementaire sector tevergeefs actie tegen gevoerd. In het kader van de procedure die AVIG nu heeft aangespannen, vindt er op 18 september een hoorzitting plaats in het Gerechtsgebouw in Den Haag.

...

>> Lees meer ...

Tags: artsen, btw, avig, cam, cam-artsen, arts, overheid, standpunt, europese

PPCG: ‘Integrale zorg levert forse besparing op’

De PPCG schrijft onder meer: “De door ons voorgestelde maatregelen kunnen zonder meer naast alle andere goede voorstellen tot kostenbesparing toegepast worden. Ze gaan – kort samengevat – om het bevorderen van de gezondheid zover het mogelijk is en het bestrijden van ziekte als dat nodig is.”

Het platform wijst er op dat integrale geneeskunde beoogt om gezondheidbevorderende factoren te versterken door ruime aandacht voor ziektepreventie vanuit leefstijl en dergelijke en het versterken van het weerstandsvermogen tegen ziekte. “Waar ziekte is opgetreden,...

>> Lees meer ...

Tags: cam, geneeskunde, ziekte, platform, integrale, versterken, therapeuten, artsen, patiënten

‘Medische missers komen te vaak niet aan het licht’

Officier van Justitie Marjolein van Eykelen wees er bijvoorbeeld op dat behandelend artsen in ziekenhuizen na een overlijden regelmatig zelf de lijkschouwing doen, waardoor nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar medische missers. Volgens haar kunnen artsen op die manier te makkelijk aangeven dat van een natuurlijke dood sprake is. Ze pleitte er voor om altijd een forensisch arts in  te schakelen, die bij twijfel de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet waarschuwen.

De officier van Justitie sprak ook over een gebrek aan informatie...

>> Lees meer ...

Tags: officier, medische, informatie, artsen, ziekenhuizen, justitie

‘Foute artsen blijven toch werken’

Volgens RTL is een aantal van deze veroordeelde artsen aan het werk gegaan als alternatief genezer, psychoanalyticus of psycholoog. Het blijkt dat er artsen in Nederland aan het werk zijn, die in Groot-Brittannië op de zwarte lijst staan. Zij staan in Nederland nog altijd geregistreerd in het zogenaamde BIG-register.

Meer over dit onderwerp is te lezen op: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/16/binnenland/Blunderdokters_werken_toch_weer_met_patienten.xmlTags: werk, nederland, artsen