Internet belangrijkste informatiebron voor gezondheid

Het internet is de belangrijkste bron, waar vandaan Nederlanders informatie halen over hun gezondheid. Dat hebben recent verschillende onderzoeken uitgewezen. Daarmee is internet voor veel patiënten zelfs een grotere leverancier van informatie als hun eigen huisarts.
Een studie, die onlangs in het Journal of Medical Internet Research werd gepubliceerd, maakte opnieuw duidelijk hoe belangrijk internet is geworden. Meer dan tachtig procent van de ruim 600 mensen die werden ondervraagd, gaven aan dat ze hun gegevens van internet plukken. Het gaat dan onder...

>> Lees meer ...

Tags: internet, procent, patiënten, informatie, huisarts, zorgverleners

‘Gedragstherapie kan depressie verminderen’

 
CGT, is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. De therapie helpt patiënten anders te leren denken en hun gedrag te veranderen. Uit de studie blijkt dat bijna de helft van de patiënten baat heeft bij een combinatie van CGT en de normale zorg van een huisarts.

Bij de studie waren meer dan 450 patiënten betrokken, waarbij medicijnen niet aansloegen. Een groep patiënten kreeg de gebruikelijke zorg van de huisarts. De andere groep werd behandeld met CGT. Na een half...

>> Lees meer ...

Tags: patiënten, groep, zorg, combinatie, studie, huisarts

Kant wil opheldering over tweederangs zorgverzekering


De goedkope polis van Univé is volgens Kant een aantasting van solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek, en arm en rijk. “Jongeren zijn relatief gezonder dan ouderen, zij zullen makkelijker het risico nemen van een uitgeklede verzekering. Jongeren met gezondheidsproblemen krijgen die keuze uiteraard niet. Ten tweede zullen jongeren met weinig inkomen om financiële reden de slechtere polis kiezen, waarmee ze straks zijn aangewezen op tweederangs zorg.”

Verzekerden met de goedkope polis kunnen...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, jongeren, huisarts, polis, internetapotheek