Patiënten willen meer info over kosten zorg

Minstens driekwart wil meer informatie over de financiële kant van de zorg. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de inhoud van het verzekerde pakket, de tarieven en de relatie met de ontvangen zorg, het eigen risico en de eigen bijdragen en het gecontracteerde zorgaanbod”, aldus de NZA op haar website.

De Zorgautoriteit voegt daar aan toe: “Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat zij informatie willen over de financiële kant van de zorg, maar dat zij hier nog weinig...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, informatie, nza, website, zorgautoriteit, verzekeraars, medisch

Kwaliteitsinstituut voor zorg kan van start

De Eerste Kamer heeft akkoord gegeven aan het wetsvoorstel dat de komst van een Kwaliteitsinstituut voor de zorg mogelijk moet maken. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) ronden daarmee een initiatief af dat al een aantal jaren geleden is genomen. Het Kwaliteitsinstituut moet het voor zorgverzekeraars gemakkelijker maken om ook op kwaliteit zorg in te kopen. Voor patiënten wordt het gemakkelijker om op kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder.
Het Kwaliteitsinstituut gaat betrouwbare, inzichtelijke en...

>> Lees meer ...

Tags: kwaliteitsinstituut, zorg, kwaliteit, informatie

NPCF: Voorzichtig met medische apps

De Patiëntenfederatie NPCF is van mening dat patiënten via medische apps weliswaar de regie over hun gezondheid voor een deel zelf kunnen nemen, maar waarschuwt er wel voor om ze met gezond verstand te gebruiken. Tijdens een uitzending van TROS Radar wees directeur Wilna Wind daar nadrukkelijk op.
Op de website van de NPCF geeft de patiëntenfederatie een aantal tips voor het gebruik er van en zegt dat apps uitsluitend een extra hulpmiddel zijn, maar nooit de dokter of andere deskundige zorgverleners...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, informatie, apps, npcf, medische, website, patiëntenfederatie

Internet belangrijkste informatiebron voor gezondheid

Het internet is de belangrijkste bron, waar vandaan Nederlanders informatie halen over hun gezondheid. Dat hebben recent verschillende onderzoeken uitgewezen. Daarmee is internet voor veel patiënten zelfs een grotere leverancier van informatie als hun eigen huisarts.
Een studie, die onlangs in het Journal of Medical Internet Research werd gepubliceerd, maakte opnieuw duidelijk hoe belangrijk internet is geworden. Meer dan tachtig procent van de ruim 600 mensen die werden ondervraagd, gaven aan dat ze hun gegevens van internet plukken. Het gaat dan onder...

>> Lees meer ...

Tags: internet, procent, patiënten, informatie, huisarts, zorgverleners

Alles over eindtermen Plato

Mariet van Buuren van het Instituut E.E.N. heeft alle belangrijke zaken, die betrekking hebben op de eindtermen Plato, keurig op een rijtje gezet. Belangstellenden kunnen onder meer op deze website alle informatie daarover vinden via ‘Vraag en Antwoord’ en ‘Downwloads en Links’.

Er is onder andere een overzicht te vinden over medische en sociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg afgeleid van de eindtermen, informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC-trajecten, terminologie in het onderwijs en het...

>> Lees meer ...

Tags: eindtermen, plato, informatie, instituut

Klagende patiënt heeft weinig vertrouwen

Ongeveer 6700 patiënten deden aan deze actie mee. Van degenen die ontevreden waren over een behandeling in het ziekenhuis, onderneemt meer dan de helft geen actie. Bij de huisarts ligt dat percentage zelfs op 64 procent. Patiënten gaven ook aan geen actie te willen ondernemen, omdat ze de relatie met de zorgverlener niet willen verstoren.

“Er zijn allerlei redenen waarom patiënten geen vertrouwen in de klachtenprocedure hebben”, zegt NPCF-directeur Wilna Wind op de website van haar organisatie. “Een reden is...

>> Lees meer ...

Tags: patiënten, onvoldoende, informatie, actie, luisteren, wind, npcf

NPCF start meldactie over klachtenopvang

 "Wij horen van patiënten dat het vaak onduidelijk is waar je naartoe kunt als je een klacht hebt en wat je daarvan kunt verwachten",  zegt directeur Wilna Wind. De NPCF vindt het belangrijk dat de klachtopvang beter en beter bereikbaar wordt. "Daarbij is het in eerste instantie van belang dat mensen in gesprek kunnen komen met de betrokken artsen of andere zorgverleners." Uit ervaringen van patiënten die incidenten hebben meegemaakt, blijkt dat ze graag een gesprek willen, informatie over wat er...

>> Lees meer ...

Tags: patiënten, npcf, informatie, gehoor, directeur, klacht

‘Medische missers komen te vaak niet aan het licht’

Officier van Justitie Marjolein van Eykelen wees er bijvoorbeeld op dat behandelend artsen in ziekenhuizen na een overlijden regelmatig zelf de lijkschouwing doen, waardoor nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar medische missers. Volgens haar kunnen artsen op die manier te makkelijk aangeven dat van een natuurlijke dood sprake is. Ze pleitte er voor om altijd een forensisch arts in  te schakelen, die bij twijfel de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet waarschuwen.

De officier van Justitie sprak ook over een gebrek aan informatie...

>> Lees meer ...

Tags: officier, medische, informatie, artsen, ziekenhuizen, justitie

Nog weinig vertrouwen in klachtenafhandeling

Het blijkt dat patiënten wel  gemakkelijker de weg vinden naar klachtenfunctionarissen, die hen ook belangrijke informatie geven over hun klacht en hoe die verder het beste behandeld kan worden. De NCPF heeft via een zogenaamde ‘mystery-klager’ eind vorig jaar samen met een andere instelling onderzoek gedaan bij 84 ziekenhuizen en 95 andere zorginstellingen.

Het bleek dat deze functionarissen gemakkelijk bereikbaar zijn.  Er valt nog wel winst te behalen bij het verbeteren van de informatie die deze functionarissen verstrekken. “De volledigheid...

>> Lees meer ...

Tags: ncpf, informatie, vertrouwen, verplicht, patiënten, klager, functionarissen, cliënt

IOCOB verschaft duidelijkheid over complementaire behandelwijzenVoorzitter en oprichter van deze stichting is prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, artsfarmacoloog en medisch bioloog. Een man met een indrukwekkende staat van dienst op uiteenlopende gebieden. En bovenal een wetenschapper en auteur met een warm hart voor de complementaire geneeskunde.
 
De website van de Stichting IOCOB (www.iocob.nl) is de grootste op dit terrein in Nederland. “We willen patiënten en artsen een duidelijke beoordeling geven van complementaire behandelvormen, zodat zowel patiënten als de verwijzers wijs kunnen worden uit het enorme bos...>> Lees meer ...

Tags: stichting, iocob, complementaire, geneeskunde, patiënten, informatie, gebied, nederland, hesselink, voorzitter