IGZ steeds actiever

 In 2013 werd bij meer dan dertig artsen en andere zorgaanbieders het werk stil gelegd en in bijna net zoveel andere gevallen werden instellingen onder curatele gesteld. De IGZ constateert dat de kans dat falende zorgaanbieders onopgemerkt blijven een stuk kleiner is geworden. Tegelijkertijd blijkt dat instellingen vaker en beter meewerken met de inspecteurs.

Tags: zorgaanbieders, instellingen

‘Zorginstellingen onzorgvuldig met persoonsgegevens’

“Die instellingen gaan onzorgvuldig om met de medische gegevens van hun patiënten en overtreden zo de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medewerkers van een zorginstelling mogen alleen dan toegang krijgen tot patiëntgegevens als zij een behandelrelatie met de betreffende patiënt hebben, of als de toegang noodzakelijk is voor de beheersmatige afwikkeling van de behandeling”, aldus het CBP in een persbericht.

Het CBP stelt verder dat er op basis van het onderzoek en andere signalen vanuit gegaan mag worden dat deze situatie...

>> Lees meer ...

Tags: patiënt, onderzoek, rbng, gegevens, medische, instellingen, toegang, bescherming, zorginstellingen