Nog weinig vertrouwen in klachtenafhandeling

Het blijkt dat patiënten wel  gemakkelijker de weg vinden naar klachtenfunctionarissen, die hen ook belangrijke informatie geven over hun klacht en hoe die verder het beste behandeld kan worden. De NCPF heeft via een zogenaamde ‘mystery-klager’ eind vorig jaar samen met een andere instelling onderzoek gedaan bij 84 ziekenhuizen en 95 andere zorginstellingen.

Het bleek dat deze functionarissen gemakkelijk bereikbaar zijn.  Er valt nog wel winst te behalen bij het verbeteren van de informatie die deze functionarissen verstrekken. “De volledigheid...

>> Lees meer ...

Tags: ncpf, informatie, vertrouwen, verplicht, patiënten, klager, functionarissen, cliënt