Consumentenbond: We zijn nog niet toe aan vrije artsenkeuze!

Nederland is nog lang niet toe aan een vrije artsenkeuzen en daarom is het schrappen van artikel 13 een slecht plan. Dat vindt de Consumentenbond en dat heeft deze belangenorganisatie intussen ook met argumenten laten weten aan de Tweede Kamer.

Op dit moment kunnen Nederlanders zelf bepalen door wie ze behandeld willen worden, als ze iets mankeren. Ook in het geval dat een bepaalde zorgverzekeraar geen contract heeft met een zorgverlener, dan nog is de verzekeraar verplicht om een groot...

>> Lees meer ...

Tags: artsenkeuze, minister, kosten, consumentenbond, kwaliteit, zorg

Gezondheidscentrum Dynamiek in de picture!

Dinsdag, 25 februari 2014

Natuurgeneeskundig therapeute Tiny Karelse timmert behoorlijk aan de weg met haar Gezondheidscentrum Dynamiek in Dordrecht. Onlangs was ze tot twee keer toe te zien in het SBS-televisieprogramma Lekker Leuk Leven, waarin ze vertelde over haar werk met Reiki en vooral ook over edelsteenmassage. Hoewel het programma net op de dag van uitzending moest concurreren met de gouden race van Ireen Wüst op de Olympische spelen, kreeg de therapeute toch veel positieve reacties. "En op de website...

>> Lees meer ...

Tags: gezondheidscentrum, praktijk, kwaliteit, opleidingen, karelse, tiny, therapeute

Kwaliteitsinstituut voor zorg kan van start

De Eerste Kamer heeft akkoord gegeven aan het wetsvoorstel dat de komst van een Kwaliteitsinstituut voor de zorg mogelijk moet maken. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) ronden daarmee een initiatief af dat al een aantal jaren geleden is genomen. Het Kwaliteitsinstituut moet het voor zorgverzekeraars gemakkelijker maken om ook op kwaliteit zorg in te kopen. Voor patiënten wordt het gemakkelijker om op kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder.
Het Kwaliteitsinstituut gaat betrouwbare, inzichtelijke en...

>> Lees meer ...

Tags: kwaliteitsinstituut, zorg, kwaliteit, informatie

Koepel moet bindende factor zijn

De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) is de beroepsvereniging voor therapeuten die op een integrale wijze werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Voorzitter Yvonne van de Panne benadrukt dat de VIT haar bestaansrecht vindt in haar visie op therapeutschap: integrale begeleiding en dus met oog voor de hele mens. “Vanuit deze identiteit zoekt ze verbinding in het reguliere en complementaire werkveld en is ook duidelijk met wie ze verbinding wil en kan aangaan en visa versa. Zo kan een vruchtbare samenwerking ontstaan....

>> Lees meer ...

Tags: complementaire, visitatie, zorg, verbinding, leden, therapeuten, kwaliteit, belangrijk, hulpverlening

NPCF: ‘Vrije keuze behandelaar blijft’

De NPCF is tevreden dat hier openheid over komt en dat er ook meer informatie over kwaliteit en kosten van de zorg beschikbaar komt voor iedereen. Als positieve punten uit de onderhandelingen noemt de NPCF verder onder meer dat de rekening voor de bezuinigingen niet zomaar bij de patiënt wordt gelegd. “De oplossing voor de stijgende zorgkosten wordt nu ook gezocht in het aanpakken van verspilling en onnodige zorg, zaken waar patiënten al lang op hameren”, aldus de federatie.

De NPCF...

>> Lees meer ...

Tags: npcf, basispakket, zorg, patiënt, betrokken, kwaliteit

Zorg Natuurlijk Bewijzen

Sinds het najaar van 2012 laten therapeuten onderzoek doen maar de effectiviteit van hun behandelmethoden. Dit onderzoek “Zorg Natuurlijk Bewijzen” wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Soffos, een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in dit type effectmeting. Het onderzoek wil vanuit cliëntperspectief aantonen wat het effect van een therapie is op de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarvoor wordt op 3 meetmomenten een gevalideerde vragenlijst aan de cliënt voorgelegd. Als er voldoende gegevens zijn verzameld kunnen er met behulp van statistische analyses...

>> Lees meer ...

Tags: complementaire, onderzoek, cliënten, zorg, therapeuten, kwaliteit, therapie, cliënt

Regeerakkoord: ‘Kwaliteit van groot belang’

Daarin wordt overigens op geen enkele manier aandacht besteed aan de natuurlijke gezondheidszorg, maar dat wekt geen verbazing, omdat ook in de verkiezingsprogramma’s beide partijen daaraan al nauwelijks een woord vuil maakten.

Uiteraard springt de intussen fel bekritiseerde maatregel om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken het meest in het oog.

Verder stellen VVD en PvdA  in het regeerakkoord dat goede zorg en goede gezondheid niet alleen een zaak van de overheid moet zijn. “Succes boeken we alleen door samen te werken. Dat begint bij...

>> Lees meer ...

Tags: verbeteren, levensstijl, verminderen, preventie, kwaliteit, zorg

AVAR Visitatiebureau vanaf 2011 ook werkzaam voor de RBNG!

Visitatie is een gestructureerde methode voor het opsporen van verbeterkansen. De visitaties betreffen zowel de organisatie van de zorg als de kwaliteit van de zorgverlener c.q. organisatie. AVAR biedt zicht op de huidige werkwijze en geeft inzicht in wat men zou kunnen doen om deze te verbeteren.
Had visitatie tot nu toe enigszins het karakter van een collegiale visitatie, volgens AVAR behoort dit sinds dit jaar tot het verleden. De organisatie zegt communicatie, samenwerking en professionaliteit in te zetten...

>> Lees meer ...

Tags: avar, organisatie, visitatie, vragenlijst, zorgverlener, gesteld, visitatiebezoek, praktijkvoering, visiteren, kwaliteit