Bijna helft ondervindt onnodige zorg

De NPCF is één van de vier landelijke patiëntenkoepels, die het meldpunt hebben ingericht in verband met de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in de zorg. De organisaties riepen mensen op om mee te denken en ruim 2500 mensen gaven daaraan gehoor.

Uit de meldingen blijkt volgens de NPCF dat 28,5% ervaring heeft met overbodige of onnodig dure medicijnen. 13% moest onnodig terugkomen bij een dokter en ruim 12% ondervond verspilling, omdat er opnieuw foto's werden gemaakt, diagnoses dubbel...

>> Lees meer ...

Tags: medicijnen, onnodig, mensen, npcf, meldpunt, verspilling

Meldpunt voor besparingen in zorg

De instellingen hopen op deze manier duidelijk te krijgen dat er op andere manieren te besparen is, dan schrappen in het basispakket of verhoging van de bijdragen voor patiënten. Ze vinden dat eerst naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. Minister Schippers van Volksgezondheid liet onlangs weten dat ze organisaties mee wilden laten denken bij het bepalen van de noodzakelijke bezuinigingen.

Meer over het meldpunt op: http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=5023&catid=2:nieuws&Itemid=26Tags: meldpunt, besparingen in zorg, basispakket, bijdragen, minister schippers van volksgezondheid