Meer aanvullende verzekeringen afgesloten voor alternatieve zorg

 Aan het eind van 2013 zijn er in totaal minder mensen overgestapt naar een nieuwe zorgverzekering dan een jaar eerder. “De laatste telling kwam neer op 900.000 Nederlanders die zijn gewisseld, maar een definitief aantal volgt binnen enkele maanden. De voorspelling in het derde kwartaal van 2013 was echter dat er veel meer mensen zouden gaan overstappen, evenals dat minder gekozen ging worden voor een aanvullende dekking. Beide voorspellingen zijn niet uitgekomen, want ook het aantal afgesloten aanvullende verzekeringen is gestegen...

>> Lees meer ...

Tags: aanvullende, mensen, nederlanders, procent

VNGK: ‘Hoogste tijd voor meer initiatief’

“Het is de hoogste tijd dat wij als natuurgeneeskundigen meer initiatief gaan nemen om de samenwerking met (huis)artsen te bevorderen. Stap zelf, gewapend met de goedkeuring van de Amerikaanse senaat en met het rapport dat eind vorig jaar verscheen, over de wens van 92% van de chronisch zieke patiënten van de huisarts dat ze graag advies over complementaire zorg van hun huisarts zouden willen, naar huisartsen in jouw omgeving om een vorm van samenwerking te bespreken”, aldus de reactie van het...

>> Lees meer ...

Tags: chronische, artsen, mensen, ziekte, platform, miljoen, natuurgeneeskunde, vngk

NPCF: ‘Letten op kleine lettertjes bij zorgpolis’

Onderzoek dat in opdracht van het patiëntenplatform NPCF is verricht, wijst uit dat Nederlanders bij het bepalen van hun zorgpolis vooral letten op de kosten en kortingen. Bijna de helft weet in feite niet wat voor zorgverzekering is afgesloten. Dat meldt de NPCF op haar website.

De Patiëntenfederatie adviseert mensen om niet alleen naar de prijs te kijken. "Al die lage verzekeringspremies die we nu zien, lijken goed nieuws. Maar een lage prijs kan mensen duur komen te staan", zegt NPCF-directeur...

>> Lees meer ...

Tags: npcf, prijs, alternatieve, behandelingen, mensen, vergoeden, wind

‘Betaalbaarheid zorg nog zwaarder onder druk’

Patiënten- en cliëntenorganisaties zijn van mening dat de maatregelen die de regering op Prinsjesdag hebben aangekondigd de betaalbaarheid van de zorg nog verder onder druk zetten. “Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming”, aldus de patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz in een gezamenlijke verklaring die onder andere terug te vinden is op de website van de NPCF.

Daarin zeggen de organisaties...

>> Lees meer ...

Tags: groepen, mensen, platform, besteden, gemeenten, npcf, zorg

Bijna helft ondervindt onnodige zorg

De NPCF is één van de vier landelijke patiëntenkoepels, die het meldpunt hebben ingericht in verband met de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in de zorg. De organisaties riepen mensen op om mee te denken en ruim 2500 mensen gaven daaraan gehoor.

Uit de meldingen blijkt volgens de NPCF dat 28,5% ervaring heeft met overbodige of onnodig dure medicijnen. 13% moest onnodig terugkomen bij een dokter en ruim 12% ondervond verspilling, omdat er opnieuw foto's werden gemaakt, diagnoses dubbel...

>> Lees meer ...

Tags: medicijnen, onnodig, mensen, npcf, meldpunt, verspilling

NPCF: snelle oplossing fraude is noodzaak

Ze vindt het zorgelijk dat het beeld ontstaat, dat fraude in de zorg aan de orde van de dag is. Wilna Wind: "Niet bij alle foute declaraties is sprake van fraude. Al valt me wel op dat het nooit gaat om te lage bedragen. Daar waar het wel gaat om fraude moet ingegrepen worden en moeten er sancties zijn. En daar waar het complexe declaratiesysteem een rol speelt moet gezocht worden naar een passende oplossing. Niemand is erbij gebaat als het...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, npcf, mensen, geld, declaraties, fraude

SP-Kamerlid: ‘Centrum Veldhoven direct sluiten’

De parlementariër wil dat de Inspectie Volksgezondheid snel en hard ingrijpt. “Dat dit soort mensen denkt met een genezende spiegel kanker te lijf te kunnen gaan, is al erg genoeg. Maar door mensen van een echte behandeling weg te houden, speelt men met levens. Bovendien is dit ordinaire oplichting”, zegt het SP-Kamerlid op de website van zijn partij. Hij wil ook dat het centrum strafrechtelijk wordt vervolgd.

De SP pleit voor een aanpassing van de wet BIG, wzodat deze praktijken...

>> Lees meer ...

Tags: mensen, volksgezondheid

‘Zieke kruistocht Vereniging tegen Kwakzalverij’

TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie, een zenuwprikkeling met elektrische stroom die door de huid gaat. Ze wordt toegepast bij verschillende soorten hevige pijnen.

Op haar website zegt IOCOB (www.iocob.nl) onder meer: “De Vereniging tegen de Kwakzalverij bestaat duidelijk uit een aantal wezens die nooit een aan pijn lijdende mens gezien hebben. Of ze zijn dat vergeten. Ze doen nu weer de pijn lijdende mensheid ernstig tekort met een nieuw, totaal ongenuanceerd artikel tegen de TENS. Wat...

>> Lees meer ...

Tags: pijn, tens, iocob, vereniging, kwakzalverij, lijdende, leven, mensen

Advies CVZ: minder psychische hulp vergoed

(bron: Zorgvisie)
 
Het College voor Zorgverzekeringen adviseert minister Schippers van Volksgezondheid een aantal psychische behandelingen niet meer te vergoeden in het kader van de Ziektekostenwet. Het gaat om behandeling voor psychische problemen met werk, overlijden of relatie, psychosociale hulp en bij somatische aandoeningen. Mensen moeten dat zelf betalen, vindt het CVZ. Het advies  van het CVZ is gepubliceerd op Zorgvisie, de site voor beleid en management.
 
De mening van het CVZ staat in het rapport: ‘Geneeskundige GGZ deel 1, wat is nu verzekerde...>> Lees meer ...

Tags: psychische, college, rapport, klachten, mensen, verzekerde, hulp, vergoeden, zorg, problemen

Crisis speelt gezondheid flink parten

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bijna veertig procent van de Nederlandse mannen klaagt over een toename van stress op het werk sinds het uitbreken van de crisis. Bij vrouwen ligt dat percentage wat lager.
 
Veel ondervraagden (64%) maken zich ook grote zorgen over de eigen financiële situatie. Zelfs 38 procent van de vrouwen ligt daar wel eens wakker van. Het onderzoek maakt duidelijk dat de geldzorgen ook leiden tot conflicten, waardoor relaties onder druk staan.
 
GezondNu schrijft...

>> Lees meer ...

Tags: onderzoek, mensen, crisis, problemen, vrouwen, toename, procent