Bezwaren bij opvragen medische dossiers

Overigens bepaalt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat patiënten recht hebben op inzage en op een kopie van het medisch dossier. De Consumentenbond noemt het onacceptabel dat artsen zo vaak problemen maken. “Artsen horen juist aan te moedigen dat patiënten van hun rechten gebruikmaken en een actieve rol willen spelen bij het opbouwen van hun dossier”, aldus de organisatie op de website.

Het onderzoek werd gedaan door middel van de inzet van ‘mysterypatiënten’. Een aantal moest eerst...

>> Lees meer ...

Tags: dossier, patiënten, artsen, consumentenbond, website, patiënt, wgbo

Zwaarder etiket vanwege verzekering

Psychologen plaatsen de ziekte waarmee een patiënt aanklopt regelmatig in een andere categorie dan waar die thuis hoort. Dat doen ze om betrokkene toch voor vergoeding door een zorgverzekering in aanmerking te laten komen en zelf toch een patiënt te kunnen behandelen.

NCR Handelsblad bericht in de editie van zaterdag over een onderzoek dat gedaan is door het Nederlands Instituut voor Psychologen en dat maandag openbaar wordt gemaakt. Daarin staat dat bijna de helft van de psychologen van die mogelijkheid gebruik maakt...

>> Lees meer ...

Tags: psychologen, patiënt, aanmerking, vergoeding

Aandacht voor RBCZ op televisie

Na de dag van de complementaire zorg was er nog één vraag, waarmee het bestuur van de RBNG/TBNG zich bezig hield:  ’Hoe brengen we onze therapeuten onder de aandacht van de patiënt/cliënt en zetten we de complementaire zorg beter op de kaart?’

De DVD van de dag van de complementaire zorg trok de aandacht van de media, de overheid en de zorgverzekeraars. Met topsprekers, zoals prinses Laurentien van Oranje Nassau en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet overtrof de dvd onze verwachtingen. Beide...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, complementaire, televisie, aandacht, cliënt, patiënt, opnames, minuten

NPCF: ‘Vrije keuze behandelaar blijft’

De NPCF is tevreden dat hier openheid over komt en dat er ook meer informatie over kwaliteit en kosten van de zorg beschikbaar komt voor iedereen. Als positieve punten uit de onderhandelingen noemt de NPCF verder onder meer dat de rekening voor de bezuinigingen niet zomaar bij de patiënt wordt gelegd. “De oplossing voor de stijgende zorgkosten wordt nu ook gezocht in het aanpakken van verspilling en onnodige zorg, zaken waar patiënten al lang op hameren”, aldus de federatie.

De NPCF...

>> Lees meer ...

Tags: npcf, basispakket, zorg, patiënt, betrokken, kwaliteit

Klachtenprocedures verlopen sneller

De patiëntenfederatie NPCF laat op haar website weten tevreden te zijn met de nieuwe wet. "In de nieuwe wet is een aantal belangrijke wensen ingelost van patiënten- en consumentenorganisaties. De zorg in Nederland is van goede kwaliteit, maar er worden helaas ook fouten gemaakt. Daarom is het belangrijk dat patiënten wettelijke mogelijkheden hebben om een fout aan te kaarten. Het is heel goed dat de klachtenprocedure voortaan gericht is op de patiënt, die vaak behoefte heeft aan erkenning of herstel, of...

>> Lees meer ...

Tags: patiënt, patiëntenfederatie, klachtenprocedure, patiënten

‘Zorginstellingen onzorgvuldig met persoonsgegevens’

“Die instellingen gaan onzorgvuldig om met de medische gegevens van hun patiënten en overtreden zo de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medewerkers van een zorginstelling mogen alleen dan toegang krijgen tot patiëntgegevens als zij een behandelrelatie met de betreffende patiënt hebben, of als de toegang noodzakelijk is voor de beheersmatige afwikkeling van de behandeling”, aldus het CBP in een persbericht.

Het CBP stelt verder dat er op basis van het onderzoek en andere signalen vanuit gegaan mag worden dat deze situatie...

>> Lees meer ...

Tags: patiënt, onderzoek, rbng, gegevens, medische, instellingen, toegang, bescherming, zorginstellingen

Crisis heeft grote invloed op patiënten

Van de ondervraagde huisartsen zegt maar liefst 94 procent dat ze in hun praktijk te maken hebben met patiënten, die aangeven dat ze de adviezen van de dokter om financiële redenen niet op kunnen opvolgen. Ze willen onder meer niet naar de fysiotherapeut, slaan medicijngebruik of laboratoriumonderzoek af of willen geen psychologische begeleiding of  röntgenfoto’s laten maken.

“Het onderzoek laat zien dat op dit moment veel patiënten om financiële redenen zorg mijden. Volgens 63% van de huisartsen gebeurt dit meerdere keren per...

>> Lees meer ...

Tags: patiënten, onderzoek, website, gezondheid, patiënt, voorzitter

IOCOB: ‘Geen domme richtlijnen geneeskunde’

De Stichting  IOCOB breekt een lans om in de reguliere geneeskunde te stoppen met het blind volgen van opgestelde richtlijnen en over te gaan op intelligente geneeskunde. “Het roer moet om. Het is de hoogste tijd voor artsen om dat te beseffen. Geneeskunde zonder intelligentie, door suf richtlijnen te volgen moet op de helling.”

Op haar website zegt IOCOB:  “De geneeskunde is onder druk van de zogenaamde richtlijnen de laatste tien jaar  bezweken en tot een receptenboek verworden. Die recepten zijn ontwikkeld...

>> Lees meer ...

Tags: iocob, geneeskunde, richtlijnen, patiënten, aandoening, ernstige, stichting, patiënt, arts

Standpunt SP over alternatieve geneeswijzen


Positieve ervaringen met alternatieve geneeswijze kunnen ook voortkomen uit het feit dat alternatieve genezers meer tijd en aandacht hebben voor een patiënt en mogelijk ook meer oog voor de sociale omgeving van de patiënt. Daar kan de reguliere zorg van leren.

De kwaliteit van alternatieve geneeswijzen moeten door de Inspectie voor de volksgezondheid bewaakt worden. We mogen van de overheid verwachten dat zij er op toeziet dat diegenen in de gezondheidszorg die een diagnose stellen,...

>> Lees meer ...

Tags: alternatieve, patiënt, geneeswijzen, sp