Patiënten willen meer info over kosten zorg

Minstens driekwart wil meer informatie over de financiële kant van de zorg. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de inhoud van het verzekerde pakket, de tarieven en de relatie met de ontvangen zorg, het eigen risico en de eigen bijdragen en het gecontracteerde zorgaanbod”, aldus de NZA op haar website.

De Zorgautoriteit voegt daar aan toe: “Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat zij informatie willen over de financiële kant van de zorg, maar dat zij hier nog weinig...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, informatie, nza, website, zorgautoriteit, verzekeraars, medisch

Omvang fraude declaraties 75 miljoen

Tandartsen, orthodontisten, psychologen, psychiaters en huisartsen krijgen op jaarbasis minstens voor 75 miljoen euro aan verdachte declaraties vergoed. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), die daarover op haar website mededelingen doet.

Volgens de NZa moeten verzekeraars veel meer werk maken van de aanpak van fraude. “Als we de aanpak van fraude in de zorg serieus nemen, moeten we de regels voor het checken van dossiers aanpassen. Dat er verdachte declaraties bestaan, is te wijten aan...

>> Lees meer ...

Tags: declaraties, nza, zorg, verzekeraars, fraude, autoriteit, declareren

Mes in aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars gaan massaal de aanvullende verzekeringen beperken. Vooral de vergoedingen voor fysiotherapie worden aangepakt. Steeds meer verzekeraars gaan het onbeperkt vergoeden van fysiotherapie schrappen. Het gevolg van het schrappen in aanvullende polissen en het beleid dat de verzekeraars hierop loslaten, is dat vooral ouderen en chronisch zieken meer voor hun zorg moeten gaan betalen.

De maatregelen van de zorgverzekeraars op het gebied van aanvullende verzekeringen, blijkt uit een onderzoek dat de vergelijkingssite Zorgkiezer.nl heeft uitgevoerd. De aanvullende pakketten worden volgend jaar duurder...

>> Lees meer ...

Tags: aanvullende, verzekeraars, minister, zorgverzekeraars, schrappen, verzekeringen, fysiotherapie

‘Transparantie en professionalisering CAM noodzakelijk’

Transparantie en professionalisering van de CAM-organisaties zijn noodzakelijk om de positie van de complementaire zorg in Nederland verder te verbeteren. Dat is vooral belangrijk om verzekeraars er toe te bewegen om deze zorg in hun vergoedingssysteem op te nemen.
 
Tot deze conclusie komt Tobias Nederkoorn, die in het kader van zijn masterstudie medische antropologie en sociologie CAM-organisaties, verzekeraars, medisch studenten en overheidsinstanties interviewde. Hij voerde op dit gebied ook documentanalyse en literatuurstudie uit.
De partijen die van invloed zijn op de positie van...


>> Lees meer ...

Tags: cam, cam-organisaties, positie, invloed, medisch, vooral, verzekeraars, professionalisering, zorg, nederland

Zorgverzekeraars gaan misbruik in zorg aanpakken

De zorgverzekeraars slaan de handen ineen om ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegen te gaan en te zorgen dat er correct gedeclareerd wordt. Daarvoor is een speciaal programma gestart onder de naam ‘Zinnige zorg, zuivere rekening’. Op deze manier willen de verzekeraars bereiken dat elke euro in de zorg goed wordt besteed.
“De akkoorden die net voor de zomer met de minister zijn gesloten onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen door te...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, verzekeraars, zorgverzekeraars, programma, zorgen

Opleidingseisen alternatieve zorg opgesteld

Het gaat om de volgende verzekeraars: Achmea, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ. De verwachting van de initiatiefnemers is dat ook andere verzekeraars hun voorbeeld gaan volgen.

Aanbieders van complementaire zorg komen voor vergoeding door de genoemde verzekeraars in aanmerking als zij in ieder geval beschikken over algemene basiskennis op medisch en psychosociaal gebied en over uitgebreidere kennis op minstens een van deze twee gebieden. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de datum waarop zorgaanbieders hieraan moeten voldoen, maar de uiterste datum...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, verzekeraars, onderwijs, alternatieve, aanvullende, zorgverzekeraars, basiskennis, nieuws, gaat, opleidingseisen

Minister: ‘Fysiotherapeuten moeten beter automatiseren’

Dat zegt ze in antwoord op Kamervragen, die zijn gesteld naar aanleiding van de actie ‘Alarmfase rood, fysiotherapie in nood’.Fysiotherapeuten kwamen in opstand tegen de verregaande eisen van administreren.  Daardoor zouden patiënten de dupe worden, omdat therapeuten minder behandelingen kunnen doen.

De minister heeft zowel begrip voor de therapeuten als voor de verzekeraars, die over de nodige gegevens moeten kunnen beschikken.

De bewindsvrouw schrijft onder meer : “Ik vind het van groot belang dat een zorgverlener voldoende tijd...

>> Lees meer ...

Tags: fysiotherapeuten, administratieve, minister, therapeuten, gegevens, verzekeraars, behandelingen, registreren, houden, mogelijk

Weinig premies zorgverzekeringen bekend

Er zijn nog maar heel weinig verzekeraars die de premies voor volgend jaar bekend hebben gemaakt. Vergelijkingen kunnen daarom nog niet goed worden gemaakt.
 
Geld.nl (http://www.geld.nl/verzekeren/zorgseizoen_van_start_geen_premies_bekend) besteedt uitvoerig aandacht aan de huidige situatie. Een woordvoerder vertelde dat veel verzekeraars vermoedelijk uit strategische overwegingen de premies laat bekend maken. Ze willen bewust verhinderen dat concurrenten daar nog op kunnen inspelen.
 
Verzekeringssite.nl had eerder al voorspeld dat er dit jaar aanmerkelijk meer Nederlanders van plan zijn om...

>> Lees meer ...

Tags: jaar, bekend, gemaakt, geld, verzekeraars, vermoedelijk, procent, premies

Lijst kwaliteit zorgverzekeraars gepubliceerd

Het onderzoek toont verder aan dat er nogal wat patiënten zijn die een behandeling of een bezoek aan een arts overslaan uit kostenoverwegingen.
 
De website heeft onder meer gekeken naar telefonische bereikbaarheid van verzekeraars, persoonlijke benadering en afhandeling. Overigens scoren alle verzekeraars een voldoende en zijn de onderlinge verschillen niet groot.
 
 
 
Tags: verzekeraars, kiesbeter, onderzoek