Patiënten willen meer info over kosten zorg

Minstens driekwart wil meer informatie over de financiële kant van de zorg. “Het gaat dan bijvoorbeeld om de inhoud van het verzekerde pakket, de tarieven en de relatie met de ontvangen zorg, het eigen risico en de eigen bijdragen en het gecontracteerde zorgaanbod”, aldus de NZA op haar website.

De Zorgautoriteit voegt daar aan toe: “Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat zij informatie willen over de financiële kant van de zorg, maar dat zij hier nog weinig...

>> Lees meer ...

Tags: zorg, informatie, nza, website, zorgautoriteit, verzekeraars, medisch

Bezwaren bij opvragen medische dossiers

Overigens bepaalt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat patiënten recht hebben op inzage en op een kopie van het medisch dossier. De Consumentenbond noemt het onacceptabel dat artsen zo vaak problemen maken. “Artsen horen juist aan te moedigen dat patiënten van hun rechten gebruikmaken en een actieve rol willen spelen bij het opbouwen van hun dossier”, aldus de organisatie op de website.

Het onderzoek werd gedaan door middel van de inzet van ‘mysterypatiënten’. Een aantal moest eerst...

>> Lees meer ...

Tags: dossier, patiënten, artsen, consumentenbond, website, patiënt, wgbo

NPCF start campagne voor veiliger zorg

De NPCF gaat onder meer ziekenhuizen aansporen om te laten zien welke maatregelen ze nemen om de zorg veiliger maken, zodat ze van elkaar kunnen leren. Ook geeft de NPCF patiënten op verschillende manieren tips over hoe ze zorgverleners op een vriendelijke manier kunnen aanspreken op bijvoorbeeld hygiëne. De NPCF organiseert bovendien een grote meldactie over veilige zorg om ervaringen van patiënten te horen. De resultaten worden in de loop van 2014 bekend gemaakt. Gedurende het jaar brengt de NPCF onder...

>> Lees meer ...

Tags: npcf, zorg, patiënten, veiliger, onveilige, verbetering, aandacht, website, hygiëne

NPCF: Voorzichtig met medische apps

De Patiëntenfederatie NPCF is van mening dat patiënten via medische apps weliswaar de regie over hun gezondheid voor een deel zelf kunnen nemen, maar waarschuwt er wel voor om ze met gezond verstand te gebruiken. Tijdens een uitzending van TROS Radar wees directeur Wilna Wind daar nadrukkelijk op.
Op de website van de NPCF geeft de patiëntenfederatie een aantal tips voor het gebruik er van en zegt dat apps uitsluitend een extra hulpmiddel zijn, maar nooit de dokter of andere deskundige zorgverleners...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, informatie, apps, npcf, medische, website, patiëntenfederatie

Nieuw wapen in strijd tegen onverzekerd zijn

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft het initiatief genomen voor een website waarop belangstellenden alle informatie kunnen vinden over de gevolgen van onverzekerd zijn, betalingsproblemen bij de zorgverzekering en wat ze kunnen doen om zich alsnog bij een verzekeraar aan te melden. Op deze manier denkt de SKGZ een nieuw wapen in handen te hebben om het aantal onverzekerde patiënten en wanbetalers terug te dringen.
De website, die de naam Zorgverzekeringslijn.nl kreeg, is  een deskundige, neutrale, onpartijdige en onafhankelijke...

>> Lees meer ...

Tags: wanbetalers, website, zorgverzekeringslijn, instanties, zorgverzekeraars, hulpverlenende, gemeenten, zorgverzekering, skgz

IOCOB: ‘Bewijs voor nieuw natuurlijk antigriep middel tegen griep’

De website voor complementaire en alternatieve geneeskunde van de Stichting IOCOB meldt dat klinische studies hebben uitgewezen dat er bewijs is voor een nieuw natuurlijk middel tegen griep. Twee Nederlandse hoogleraren onthulden onlangs een nieuwe behandeling in een internationaal tijdschrift, aldus de stichting.
 
Het gaat om PEA waarvan de letters staan voor PalmitoylEthanolAmide. Het is een lichaamseigen stof die in Nederland beschikbaar is als supplement (PeaPure). De hoogleraren kwamen op het spoor van een zestal studies die in de zeventiger jaren zijn...

>> Lees meer ...

Tags: studies, griep, hoogleraren, iocob, website, stichting

Crisis heeft grote invloed op patiënten

Van de ondervraagde huisartsen zegt maar liefst 94 procent dat ze in hun praktijk te maken hebben met patiënten, die aangeven dat ze de adviezen van de dokter om financiële redenen niet op kunnen opvolgen. Ze willen onder meer niet naar de fysiotherapeut, slaan medicijngebruik of laboratoriumonderzoek af of willen geen psychologische begeleiding of  röntgenfoto’s laten maken.

“Het onderzoek laat zien dat op dit moment veel patiënten om financiële redenen zorg mijden. Volgens 63% van de huisartsen gebeurt dit meerdere keren per...

>> Lees meer ...

Tags: patiënten, onderzoek, website, gezondheid, patiënt, voorzitter

Website KiesBeter.nl verbeterd

De site richt zich nu puur op zorgverleners en niet meer op (de aard van) klachten, geneesmiddelen en verzekeringen.

KiesBeter.nl wordt gemaakt door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van het CVZ (College voor Zorgverzekeringen). De site is ontwikkeld in samenwerking met organisaties in de zorg.

Meer info op: http://www.kiesbeter.nl/algemeen/nieuws-2012/de-website-kiesbeter-nl-is-sinds-1-februari-2013-vernieuwd/

Patiënten die op zoek zijn naar uitsluitend complementaire zorg kunnen uiteraard prima terecht op onze eigen website: http://www.alternatieve-genezer.nl/

Tags: kiesbeter, http, zorg, site, website

MBRT-opleiding wordt erkend

VGZ heeft besloten deze opleiding te erkennen en toe te voegen aan de lijst met erkende opleidingen. Therapeuten met deze vooropleiding voldoen derhalve aan de eis van de medische basiskennis.

Als een opleiding de NVAO-accreditatie heeft, wordt die vermeld op de website van NVAO, maar ook op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep of IB-groep). Deze dienst publiceert het zogenaamde CROHO-register: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs:  http://duo.nl/zakelijk/ho/croho/croho.asp  Dit register behelst alle door DUO...

>> Lees meer ...

Tags: opleidingen, opleiding, erkende, croho, register, website, oefentherapie, therapie, dienst, nvao

Website RBNG binnenkort in nieuw jasje!

De verwachting is dat de nieuwe website nog tijdens het eerste kwartaal van dit jaar operationeel zal zijn.

Op de eerste plaats is vooral gekeken naar mogelijkheden om gemakkelijker informatie van de site te halen. Bezoekers zullen straks in één opslag kunnen zien waar ze voor welke gegevens terecht kunnen. Ook de manier waarop therapeuten en beroepsverenigingen kunnen inloggen is verbeterd en overzichtelijker.

Uiteraard blijft alle informatie die noodzakelijk is, ook in de toekomst beschikbaar,...

>> Lees meer ...

Tags: therapeuten, beroepsverenigingen, website, nieuwe, informatie, manier, patiënten, site, vooral, uiteraard