NPCF: Voorzichtig met medische apps

De Patiëntenfederatie NPCF is van mening dat patiënten via medische apps weliswaar de regie over hun gezondheid voor een deel zelf kunnen nemen, maar waarschuwt er wel voor om ze met gezond verstand te gebruiken. Tijdens een uitzending van TROS Radar wees directeur Wilna Wind daar nadrukkelijk op.
Op de website van de NPCF geeft de patiëntenfederatie een aantal tips voor het gebruik er van en zegt dat apps uitsluitend een extra hulpmiddel zijn, maar nooit de dokter of andere deskundige zorgverleners...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, informatie, apps, npcf, medische, website, patiëntenfederatie

Meldactie over klachten in de zorg

"Het is van groot belang dat slachtoffers goed worden opgevangen als ze een incident hebben meegemaakt",  zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF op de website van deze organisatie. "Helaas horen we nogal eens van patiënten dat ze niet altijd weten waar ze terecht kunnen als ze een klacht hebben, of dat ze tegen dichte deuren aan lopen. Soms vinden patiënten de drempel om een klacht in te dienen te hoog. Wij brengen de ervaringen van patiënten in kaart en willen...

>> Lees meer ...

Tags: patiënten, npcf, klachten, meldactie, wilna wind, directeur van patientenfederatie

Directeur NPCF: ‘Eerlijk zijn bij medische fouten’

Aanleiding voor de uitzending was een uitgebreide enquête onder 5000 patiënten, waaruit bleek dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de ziekenhuizen en dat steeds meer mensen vinden dat er structurele fouten worden gemaakt.

Wilna Wind: “Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dokters zijn ook niet onfeilbaar, maar het percentage fouten ligt wel heel erg hoog.” Ze pleitte er voor dat er een betere relatie ontstaat tussen artsen en patiënten. “Er is nog steeds sprake van machtsongelijkheid. Patiënten zitten vaak in een...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, ziekenhuizen, vertrouwen, artsen, josephine, patiënten

Steeds minder vertrouwen in ziekenhuizen

Ongeveer 5000 patiënten deden er aan mee en meer dan de helft (58%) heeft minder vertrouwen gekregen in het functioneren van de ziekenhuizen. Tweederde (67%) is het er zelfs mee eens dat er in de meeste ziekenhuizen structureel fouten worden gemaakt.

De helft vindt dat er te weinig gebeurt om fouten te voorkomen. “Een goede arts-patiëntrelatie begint bij vertrouwen,” zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. “Na de recente berichten was het misschien wel te verwachten dat het vertrouwen in de ziekenhuiszorg...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, vertrouwen, npcf, patiënten, ziekenhuizen

‘Meer nodig om zorg veiliger te maken’

De directeur vindt dat het verder nodig dat de Wet Cliëntenrechten Zorg wordt doorgevoerd. “De wet maakt bijvoorbeeld zorgaanbieders verantwoordelijk voor het leveren van ‘goede zorg. Het geeft patiënten recht op een goede klachtenbehandeling en op informatie over inhoud, prijs en kwaliteit van zorg. Deze wet zou de positie van patiënten versterken. Het is van groot belang dat de wet er komt. Maar daarmee maken we de zorg niet beter en veiliger”, aldus Wilna Wind

Wilna Wind zegt dat het belangrijkste dat...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, zorg, patiënten