Minister: ‘Blijvend aandacht voor veiligheid patiënt’

Eén van de maatregelen is de verplichting voor alle ziekenhuizen om hun sterftecijfers te publiceren. Nu doet dat al een aantal instellingen, maar de bewindsvrouw eist dat nu van alle ziekenhuizen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt ingeschakeld om daarvoor richtlijnen op te stellen.

“De kwaliteit van de geleverde zorg moet transparant zijn voor de patiënt. Het is niet meer acceptabel dat ziekenhuizen niet open zijn over hun cijfers”, aldus Schippers in een persbericht van het ministerie.

Volgens Schippers gaat...

>> Lees meer ...

Tags: ziekenhuizen, systeem, persbericht, geaccrediteerd, schippers

'Klachtenopvang loopt vaak niet zoals het hoort'

Slechts bij één op de drie zorginstellingen is tijdens kantooruren met één keer bellen iemand telefonisch bereikbaar voor klachten. In ziekenhuizen is dit wel beter geregeld dan in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, en bij zelfstandige behandelcentra en privéklinieken.

Terwijl in 80% van de ziekenhuizen speciale klachtenfunctionarissen of vertrouwenspersonen werken die ervoor zijn opgeleid, heeft slechts 20% van de zelfstandige behandelcentra en privéklinieken een klachtenfunctionaris. Vaak is daar een directielid of afdelingshoofd de eerste contactpersoon voor klachtbehandeling. Wat een extra drempel kan...

>> Lees meer ...

Tags: nivel, privéklinieken, behandelcentra, ziekenhuizen, zelfstandige

‘Medische missers komen te vaak niet aan het licht’

Officier van Justitie Marjolein van Eykelen wees er bijvoorbeeld op dat behandelend artsen in ziekenhuizen na een overlijden regelmatig zelf de lijkschouwing doen, waardoor nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar medische missers. Volgens haar kunnen artsen op die manier te makkelijk aangeven dat van een natuurlijke dood sprake is. Ze pleitte er voor om altijd een forensisch arts in  te schakelen, die bij twijfel de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet waarschuwen.

De officier van Justitie sprak ook over een gebrek aan informatie...

>> Lees meer ...

Tags: officier, medische, informatie, artsen, ziekenhuizen, justitie

CZ: ‘Veel teveel onnodige operaties’

Tussen de verschillende ziekenhuizen bestaan grote verschillen. Die zijn intussen in kaart gebracht door Vektis (het informatiecentrum van de zorgverzekeraars) en onderzoeksbureau KPMG Plexus. Ziekenhuizen hebben ook inzicht in die gegevens.

CZ zegt op haar website er alles aan te zullen doen om tot betere zorg te komen. Daarom gaat CZ in gesprek met ziekenhuizen, die vaker en sneller opereren dan andere ziekenhuizen om naar verklaringen te vragen. Als er geen goede uitleg komt, dan dreigt de verzekeraar te korten op de...

>> Lees meer ...

Tags: ziekenhuizen, opereren, cz, kpmg plexus, vektis

Directeur NPCF: ‘Eerlijk zijn bij medische fouten’

Aanleiding voor de uitzending was een uitgebreide enquête onder 5000 patiënten, waaruit bleek dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de ziekenhuizen en dat steeds meer mensen vinden dat er structurele fouten worden gemaakt.

Wilna Wind: “Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dokters zijn ook niet onfeilbaar, maar het percentage fouten ligt wel heel erg hoog.” Ze pleitte er voor dat er een betere relatie ontstaat tussen artsen en patiënten. “Er is nog steeds sprake van machtsongelijkheid. Patiënten zitten vaak in een...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, ziekenhuizen, vertrouwen, artsen, josephine, patiënten

Steeds minder vertrouwen in ziekenhuizen

Ongeveer 5000 patiënten deden er aan mee en meer dan de helft (58%) heeft minder vertrouwen gekregen in het functioneren van de ziekenhuizen. Tweederde (67%) is het er zelfs mee eens dat er in de meeste ziekenhuizen structureel fouten worden gemaakt.

De helft vindt dat er te weinig gebeurt om fouten te voorkomen. “Een goede arts-patiëntrelatie begint bij vertrouwen,” zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. “Na de recente berichten was het misschien wel te verwachten dat het vertrouwen in de ziekenhuiszorg...

>> Lees meer ...

Tags: wilna wind, vertrouwen, npcf, patiënten, ziekenhuizen