‘Zorginstellingen onzorgvuldig met persoonsgegevens’

“Die instellingen gaan onzorgvuldig om met de medische gegevens van hun patiënten en overtreden zo de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medewerkers van een zorginstelling mogen alleen dan toegang krijgen tot patiëntgegevens als zij een behandelrelatie met de betreffende patiënt hebben, of als de toegang noodzakelijk is voor de beheersmatige afwikkeling van de behandeling”, aldus het CBP in een persbericht.

Het CBP stelt verder dat er op basis van het onderzoek en andere signalen vanuit gegaan mag worden dat deze situatie...

>> Lees meer ...

Tags: patiënt, onderzoek, rbng, gegevens, medische, instellingen, toegang, bescherming, zorginstellingen

Ombudsman bezorgd over klachten Inspectie

De Ombudsman zegt in zijn brief dat hij naar aanleiding van de klachten tot de conclusie is gekomen “dat een ruime meerderheid van de zorginstellingen en zorgverleners het kwaliteitssysteem niet op orde heeft en dat er te veel ernstige incidenten zijn die wijzen op misstanden tussen patiënten enerzijds en zorgverleners en zorginstellingen anderzijds.”

Hij zegt ook dat er sprake is van grote en structurele machtsongelijkheid tussen zorginstellingen en patiënten en een gebrek aan instrumenten die een machtsevenwicht kunnen bevorderen. De Ombudsman stelt...

>> Lees meer ...

Tags: zorginstellingen, zorgverleners, ombudsman, igz, klachten, patiënten