Boek Rob Derksen: "Bekijk ze eens als mensen"

Rob Derksen maakte na een burn out de switch van het bedrijfsleven naar de humane sector. Hij houdt zich bezig met coaching en begeleiding van mensen in zelfontwikkeling, bewustwording en ‘traumaverwerking’. Hij is de initiatiefnemer voor het project De Zuil Vitalisering, een organisatie die zich toelegt op het weer vitaal en autonoom maken van jongeren en (jong)volwassenen.
 
De schrijver zegt over zijn zo juist verschenen boek: “Hierin geef ik mijn visie op het ontstaan van gedragsproblemen, psychische klachten en andere ‘disbalansen’, door een link te leggen tussen de krachtige, vitale en autonome ziel, die in elk mens zit en dat wat wij als kind de eerste achttien levensjaren meemaken.”
 
Hij zegt dat de ziel door opgelopen trauma's, emotionele ballast en angsten bedekt raakt, waardoor klachten ontstaan van de psyche, veranderingen in gedrag en zogenaamde ‘schaduwkanten’ die ons beperken en belemmeren in het functioneren.
 
In zijn boek praat Rob Derksen openhartig over zijn eigen verleden, hoe hij zelf ‘stickers’ opgeplakt kreeg en hoe hij dat heeft aangepakt en opgelost, waardoor hij opgelopen emoties en angsten kwijt raakte.
 
De auteur constateert dat veel gedragsproblemen tegenwoordig de sticker ‘ziek’ opgeplakt krijgen. “Klachten als ADHD, een psychose, borderline, depressiviteit, autisme of verslaving worden in de reguliere zorg vaak als ziekte bestempeld. Door de diagnose ‘ziek’ ontstaat een tunnelvisie, waardoor duizenden ‘patiënten’ afhankelijk worden van medicatie en jarenlang met een klacht blijven lopen”, zegt Rob Derksen.
 
In zijn visie is de reguliere zorg te veel gericht op de klacht en te weinig op de mens. “Kortom de behandeling is gericht op de gevolgen van de klacht en niet op de oorzaak daarvan. Veel te veel mensen lopen rond met een klacht waar wel degelijk iets mee gedaan kan worden.”
 
De schrijver wijst daarbij op methodieken in de alternatieve zorg, die een oplossing kunnen bieden voor veel klachten en gedragsproblemen. Hij constateert dat de reguliere zorg daar nog te weinig voor open staat, evenals zorgverzekeraars. “Als de holistische zorg meer geïntegreerd zou zijn, zouden er bovendien nog eens miljoenen bespaard kunnen worden”, luidt zijn visie.
 
Zijn boek moet lezers helpen zich bewust te worden van en meer zicht te krijgen in het probleem of de situatie waar een mens mee worstelt. Het boek van Rob Derksen is te bestellen via de website: www.bekijkzeeensalsmensen.nl
 
 
Tags: zorg, boek, derksen, klachten, klacht, gedragsproblemen, reguliere