BvZB sluit zich aan bij RBNG/TBNG

De Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders (BvZB) heeft onlangs aansluiting gezocht bij de Stichting RBNG/TBNG en is daarmee weer een nieuwe loot aan de stam van onze organisatie voor complementaire zorg. De BvZB heeft de eerste jaren van haar bestaan  vooral gewerkt aan de opzet van een kwaliteitssysteem, maar wil nu meer naar buiten treden.
 
“Zijnsgeoriënteerd begeleiders voldoen aan de eisen die wij als beroepsgroep stellen op het gebied van praktijkomvang, nascholing, supervisie en inspiratie. Nu dit kwaliteitssysteem staat, verschuiven we de aandacht naar onze omgeving. We willen bekender worden en onszelf in het maatschappelijk veld profileren als professionele beroepsbeoefenaars”, verklaart bestuurslid Paula van de Ven onder meer de aansluiting bij RBNG/TBNG.
 
Ze geeft aan dat daarvoor uiteraard ook pragmatische redenen zijn. “We willen veel cliënten bereiken en we denken dat erkenning door grote verzekeraars een drempel wegneemt. We hebben echter ook een diepere motivatie: Zijnsoriëntatie is een prachtige visie, die ons inspireert om een zinvol en gelukkig leven te leiden. Daar willen we zoveel mogelijk mensen mee in aanraking brengen!”
 
Professioneel
 
De BvZB stelt zich op het standpunt dat de complementaire zorg moet voldoen aan professionele eisen, die vergelijkbaar zijn met de eisen die gesteld worden aan zorgverleners in het reguliere veld. Paula van de Ven: “Complementaire zorg dient echter ook specifieke expertise als toegevoegde waarde te hebben. Met andere woorden: we moeten iets bieden dat in de reguliere zorg niet, of niet voldoende, geboden kan worden. Zijnsgeoriënteerde begeleiding sluit aan bij de groeiende groep mensen die verder wil kijken dan onze westerse, wordingsgerichte neus lang is. We bieden psychologische hulp bij ‘gewone’ westerse problemen, maar we zorgen voor een spirituele inbedding, waardoor de cliënt veel dieper zicht krijgt op zichzelf en zijn/haar leven.”
 
Kwaliteit
 
“Daarnaast is de beroepsvereniging ook een ontmoetingsplaats waar Zijnsgeoriënteerd begeleiders en coaches de kwaliteit van hun vakuitoefening op peil kunnen houden en verder kunnen ontwikkelen”, aldus Paula van de Ven.
 
Paula van de Ven vertelt dat haar organisatie een kleine honderd leden telt, die allemaal de officiële zesjarige vakopleiding aan de school voor Zijnsoriëntatie hebben gevolgd. “Daarnaast voldoen de leden van de vereniging aan het beroepsprofiel, de gedragscode en de kwaliteitseisen die de beroepsvereniging hanteert. Bovendien zijn de leden gehouden aan de klachtenprocedure. Om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen volgen de Zijnsgeoriënteerd begeleiders onder meer bijscholingen, nascholingen, supervisie en retraites”, zegt ze.
 
Alle informatie over de BvZB is hier te vinden.
 

Tags: begeleiders, zorg, bvzb, paula, leden, zijnsgeoriënteerd, complementaire, eisen