CAM krijgt in Europa veel aandacht

ev-logo Complementaire behandelingswijzen, binnen Europa bekend als CAM ( Complementary and Alternitive Medicine), neemt toe in populariteit en gaat daarom naast de reguliere geneeswijze een steeds grotere rol spelen in het welzijn van de mens. Binnen het Europarlement komt er voor deze sector ook steeds meer aandacht. Vooral de Finse parlementariër Sirpa Pietikëinen is er een groot voorstander van en stelt de voordelen van complementaire zorg regelmatig aan de orde.

Voorzitter Piet Offermans van de Stichting RBCZ is blij dat er in Brussel de nodige aandacht is voor deze sector van de geneeskunde. Hij roept daarom alle betrokkenen, zowel patiënten als zorgverleners op, om op 22 mei een stem uit te brengen tijdens de Europese verkiezingen.

De RBCZ-voorzitter legt het belang van de complementaire zorg nog eens uit. Hij zegt: “De gezondheid van de mens omvat een complex en dynamisch samenstel van meerdere dimensies. Hippocrates beschouwde lichaam en geest als onlosmakelijk met elkaar verbonden en geloofde dat het belangrijker is om de persoon te kennen die een ziekte heeft dan de ziekte te kennen die de persoon heeft.”

Volgens de voorzitter is de moderne westerse geneeskunde zich steeds meer gaan richten op het feitelijke lichaam, dus op de fysieke dimensies. “Gezondheid is in deze benadering vooral de afwezigheid van ziekte. Iets dat volgens gangbare (bio)medische maatstaven kan worden getoetst.”

In binnen- en buitenland groeit de kritiek op deze benadering. Piet Offermans: “Vooral bij langduriger, hardnekkiger problemen, waar niet direct eenduidige of technische oplossingen voorhanden zijn, wordt die te eenzijdig bevonden. Bovendien komt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek de waarde en betekenis naar voren van andere dimensies en onderlinge verbanden voor gezondheid en genezing." 

Hij wijst daarbij op een leefomgeving voorzien van natuur, kunst en cultuur, een empathische bejegening en een optimaal geestelijk welbevinden. “De gezondheidszorg staat op een keerpunt”, aldus zijn conclusie.

Hij voegt daaraan toe: “Onder de paraplu van CAM horen diverse therapieën en geneeswijzen, zoals reflexzonetherapie, homeopathie, acupunctuur etc. CAM is veilig, effectief, kostenbesparend en patiëntgericht. CAM is geen alternatief, maar een uitbreiding van de reguliere (conventionele) geneeskunde. Door een integrale benadering komt de totale gezondheidszorg op een hoger en patiëntvriendelijker niveau en tevens wordt hierdoor structureel kostenbesparend gewerkt. En dat is waar wij toch voor willen gaan.”

Het lijkt er op dat dit standpunt binnen Europa al verder is doorgedrongen dan in Den Haag, dus daar om zijn advies: “Draagt u de complementaire zorg een warm hart toe, breng uw stem dan ook allemaal bij de komende Europese verkiezingen.”

Tags: complementaire, zorg, gezondheid, dimensies, voorzitter, ziekte, geneeskunde