‘Care for Women gespecialiseerd in de gezondheid van vrouwen’

Catherine-van-Heest-thumb Al meer dan 120 praktijken in Nederland

Een gebrek aan specifieke kennis over de gezondheid van vrouwen op momenten dat ze daar zelf mee te maken kreeg, was voor Catherine van Heest in 1997 aanleiding daar zelf wat aan te doen. Ze richtte Care for Women op, een instituut dat vervolgens een begrip is geworden op het gebied van de gezondheid voor vrouwen. Een opleidingsinstituut, een multidisciplinair vrouwen gezondheidscentrum en een organisatie met meer dan 120 praktijken in Nederland, die gespecialiseerd is in de gezondheid van vrouwen en specifiek in het effect van hormonale veranderingen zoals de overgang, zwangerschap en de maandelijkse menstruatie en ouderdomsziekten bij vrouwen. Care for Women werkt ook samen met UMC Utrecht.

Over het besluit om Care for Women op te zetten, vertelt Catherine van Heest: “Ik ben daarmee begonnen omdat ik zelf en in mijn directe omgeving merkte dat er weinig kennis was over de rol van veranderende vrouwelijke hormonen als het gaat om klachten. Mijn moeder was in de overgang en daar was weinig begrip voor, terwijl ze veel klachten had. Ikzelf had vroeger last van PMS en tijdens mijn zwangerschap last van bekkeninstabiliteit en ook daar was geen goede oplossing voor. Dit was voor mij onbegrijpelijk, vandaar dat ik besloot hier iets aan te doen.”

Opleiding

De initiatiefneemster liet het niet bij een instituut, waar vrouwen met hun klachten terecht konden, maar startte in 2000 bovendien onder meer de opleiding tot Care for Women specialiste. “De oprichting van Care for Women Institute, het kennis- en opleidingscentrum, heeft in de loop der jaren verschillende scholingen ontwikkeld op het gebied van vrouwengezondheid. Inmiddels wordt het beroep van Care for Women specialiste door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen, zonder dat verwijzing van een huisarts nodig is”, zegt ze.

Tot voor kort was deze opleiding alleen toegankelijk als specialisatie voor BIG-geregistreerde zorgverleners, maar vanaf 1 januari 2015 kunnen ook zorgverleners met een door Cpion geaccrediteerde HBO medische en psychosociale basiskennis de opleiding volgen. Catherine van Heest: “Veel van de bij de RBCZ aangesloten leden, voldoen aan deze voorwaarde en hebben nu ook toegang tot het vak van Care for Women specialiste.”

Bijzonder

Ze legt uit dat het bijzondere van de opleiding is dat hier, naast alle inhoudelijke kennis over het hormonale stelsel van vrouwen, ook aandacht is voor de behandelmogelijkheden vanuit zowel de reguliere geneeskunde als de complementaire geneeskunde. “Care for Women is van mening dat als het gaat om het zoeken naar de beste oplossing voor hormonale problematiek beter samengewerkt dient te worden tussen beide geneeswijzen. Zeker vanuit het perspectief van vrouwen zelf, zouden artsen, therapeuten en andere zorgverleners meer in staat moeten zijn hun tegenargumenten opzij te zetten, te zoeken naar de overeenkomsten en aanvullend samen werken. Met deze opleiding laat Care for Women zien dat dit wel degelijk mogelijk is en probeert zij, uitgaande van de goede kwaliteit van zorg, een brug te slaan tussen beide geneeswijzen”, aldus Catherine van Heest.

Cliënten van Care for Women weten dat ook te waarderen en beoordelen keer op keer de organisatie met een 98% klanttevredenheid en een gemiddeld cijfer van 8,9.

Basiscursus

Care for Women biedt verder ook een ‘basiscursus hormonale veranderingen bij de vrouw’. Catherine van Heest zegt daarover: “Voor wie niet aan de andere opleiding voldoet, of voor wie graag in zijn/haar huidige vak meer wil weten over de rol die hormonale veranderingen zoals de overgang, zwangerschap en de maandelijkse menstruatie spelen bij het ontstaan van diverse klachten en ouderdomsziekten, is er nu ook een speciale basiscursus van drie dagen: hormonale veranderingen bij de vrouw. Het geeft een verdieping van de kennis met betrekking tot de werking van het hormonale systeem en het effect hiervan op hormonale klachten en ouderdomsziekten.”

Nascholing

Het opleidingsinstituut Care for Women Institute, biedt meer nascholingen op het gebied van vrouwengezondheid. “Met het afronden van de opleiding tot Care for Women specialiste of het afronden van de basiscursus hebben cursisten tevens toegang tot deze specifieke scholingen. Het geeft dienstverleners de mogelijkheid zich verder te specialiseren in de gezondheid van vrouwen. De verwachting is dat in de toekomst het aantal nascholingen sterk zal toenemen”, aldus de initiatiefneemster.

Samenwerking

Care for Women werkt al samen met RBCZ. Catherine van Heest legt uit: “Op het gebied van kwaliteit zien we veel overeenkomsten tussen de RBCZ en Care for Women. Niet voor niets zitten beide organisaties nu in de werkgroep voor het CAM-veld om gezamenlijk te komen tot goede uniforme richtlijnen, die de kwaliteit van de zorg kunnen garanderen. Met betrekking tot TCZ lopen op dit moment gesprekken met de RBCZ om te kijken of we ook daar wellicht raakvlakken in vinden.”

Voor meer informatie over de scholingen: www.opleiding.careforwomen.nl

Voor meer informatie over Care for Women: www.careforwomen.nl

Catherine-van-Heest

Tags: