Christianne Bezembinder nieuwe voorzitter LVNG

Christianne Bezembinder-De Wolf, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG), heeft een heldere kijk op de samenwerking die er zou moeten ontstaan tussen de reguliere sector en alternatieve geneeskunde. “Er moet een dialoog tot stand komen, waarbij beide partijen voor elkaar open staan en bereid zijn van elkaar te leren. Als er samengewerkt kan worden, kunnen we veel meer betekenen voor de gezondheid van onze medemensen.”

Volgens de nieuwe LVNG-voorzitter hebben beide sectoren elkaar nodig. “Alternatief kan dan complementair gaan heten. Dat is een veel betere naam. De overheid zou hierin een rol kunnen spelen door ook oog te hebben voor de complementaire gezondheidszorg. Het lijkt wel alsof Den Haag complementaire gezondheidszorg alleen maar een lastig dossier vindt, waar men eigenlijk vanaf wil. Dit geldt ook voor zorgverzekeraars. Kwaliteitseisen zijn prima, maar dan ook erkenning van de goede therapeuten. En niet steeds een nieuwe drempel opwerpen. Maatschappelijke erkenning van natuurgeneeskundig therapeuten zou een mooi begin zijn”, zegt ze.

Christianne Bezembinder-De Wolf is zelf kinesiologe. Ze heeft een eigen praktijk in Deurne (www.dekinesioloog.nl). Haar filosofie: “Natuurgeneeskundige kinesiologie is een manier om mensen op een natuurlijke manier energetisch weer in balans te brengen en te houden.” De methode, die ze hanteert, is gebaseerd op de leer van de spieren en spierbewegingen. “Ik maak gebruik van spierspanningtesten om disbalansen in het hele lichaam op te sporen en de balans te herstellen en ik combineer kinesiologie met diverse andere natuurgeneeskundige therapievormen. Deze manier van werken is niet belastend voor het lichaam, waardoor de methode ook uitstekend geschikt is voor het testen van (zeer) kleine kinderen of mensen met ernstige lichamelijke klachten”, zegt ze.

Overstap

De nieuwe voorzitter is zelf afkomstig uit het onderwijs. Ze vertelt hoe ze de overstap maakte naar de geneeskunde: “Toen ik een jaar of 15 geleden hevige hooikoorts kreeg en de reguliere middelen van de huisarts mij allerlei onprettige bijverschijnselen gaven, ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Op aanraden van een vriendin kwam ik terecht bij een kinesiologe. Ik had er tot op dat moment nog nooit van gehoord. Maar ik was meteen geboeid door de manier waarop deze vrouw werkte en door de mogelijkheden die ze had om mij te ondersteunen. De hooikoorts kreeg ik snel onder controle.”

Haar hele gezin wilde vervolgens alleen nog maar naar deze therapeut als er iets was met de gezondheid. En de ervaringen waren uitstekend. “Een aantal jaren later kreeg mijn jongste zoon de ziekte van Lyme. Hij vertoonde alle verschijnselen, maar in zijn bloedbeeld was niets afwijkends terug te vinden, dus door de huisarts werd ontkend dat hij deze ziekte had. Mijn zoon werd steeds zieker en kon nog maar net naar school fietsen en daar hooguit twee lesuren volgen. Deze kinesiologe heeft hem toen geholpen. Al snel zagen we hem opknappen en na een half jaar was hij er vanaf.”

In 2006 verliet Christianne het onderwijs en koos ze voor geneeskunde. “Ik was daarin vroeger ook al geïnteresseerd en heb zelfs een studie in die richting overwogen. Het is uiteindelijk Frans geworden, maar de belangstelling voor alles wat met gezondheid te maken heeft, is altijd gebleven. Daarom begon ik de driejarige opleiding Totaal Balans, omdat ik op die manier kinesiologe zou kunnen worden. Aansluitend heb ik nog een vierde jaar masterclass gevolgd. Ik ben altijd graag bezig geweest met studeren. Het volgen van bij- en nascholingen is dan ook geen probleem voor mij. En is er geen cursus voorhanden, dan pak ik zelf wel een boek”, vertelt ze over haar nieuwe stap in haar carrière.

 “Mijn opvatting is dat lichaam en geest samen de mate van gezondheid van een mens bepalen. Wanneer één van de twee aspecten uit balans is, zie je dat terug in de hele mens. Daarom vind ik het belangrijk om me als therapeut niet alleen op de (meest opvallende) klacht te concentreren, maar op de hele persoon tegenover me.”

Erkenning

Ze is van mening dat ze ook bestuurlijk haar steentje bij moet dragen aan onder meer het verkrijgen van veel meer erkenning voor de alternatieve zorg. Dat is de reden dat ze zich kandidaat stelde voor de functie van voorzitter van de LVNG.  “Ik heb gemerkt dat veel mensen het lastig vinden om op een bestuurlijke manier te denken en te kijken. Het kunnen overstijgen van het niveau van de kleine regeldingetjes is moeilijk, maar juist voor een bestuurder enorm belangrijk. Als je de ‘adelaarsblik’ hebt, is dat een voordeel, zeker in de alternatieve gezondheidszorg omdat dat veld zo in beweging is. Ik kan die adelaarsblik opzetten, ben nieuwsgierig en leergierig, kan snel schakelen en durf een mening uit te spreken.”

Christianne verbaast er zich telkens weer over hoe argwanend en angstig de reguliere sector op de natuurgeneeskunde reageert. “De natuurgeneeskunde is van oorsprong een empirische geneeskunde. Toch wordt ook hier steeds meer onderzoek gedaan naar de werking van de middelen en therapieën die wij inzetten. Dit lijkt wel genegeerd te worden in de reguliere sector. Veel van de farmaceutische middelen uit het reguliere circuit zijn gebaseerd op de werking van planten en kruiden. Dit lijkt wel vergeten te zijn. En hoe kan men in het reguliere circuit toch nog steeds volhouden dat dingen wetenschappelijk bewezen moeten zijn, voordat ze erkend worden, als de werking van bijvoorbeeld een eenvoudig aspirientje nog steeds niet verklaard is?”

Belang

Ze onderstreept het belang dat de Stichting RBNG heeft voor de natuurgeneeskunde. “RBNG beschikt op de eerste plaats over een goed register van goede therapeuten. Als gesprekspartner namens verschillende beroepsverenigingen kan RBNG de belangen van de therapeuten behartigen als het
gaat om verplichtingen die de ziektekostenverzekeraars willen opleggen. RBNG moet dan keihard garant staan voor de kwaliteit van de therapeuten”, zegt ze.

Volgens de nieuwe voorzitter is dat alleen mogelijk als de beroepsorganisaties die kwaliteit kunnen garanderen. “Dat is dus een punt van goed overleg met deze beroepsverenigingen.”

Ook maatschappelijke erkenning vindt ze van groot belang. “Ook daaraan kan RBNG een grote bijdrage leveren.” Christianne Bezembinder-De Wolf wijst ten slotte op het belang van de Stichting TBNG. “Die zorgt ervoor dat er een plaats is waar cliënten met een ernstige klacht over een therapeut terecht kunnen. Deze klacht wordt dan op een professionele, onafhankelijke manier afgehandeld, waardoor enerzijds de cliënt wordt beschermd, maar ook de therapeut. TBNG moet overigens ook de kant van de therapeut durven kiezen, als een klacht onterecht is.”


Tags: manier, reguliere, therapeut, christianne, erkenning, rbng, therapeuten, voorzitter